Her ble det skrapejobb

Sjåfør stoppet med lastebil som «flagget» merketilhørighet på en feil måte.

Publisert

AT.no har tidligere skrevet om at det ikke er lov med egenpåsatte klistremerker på front og sidevinduer i biler i Norge. Grunnen til det er at det skal være fri sikt gjennom rutene fra førerplass.

23. november ble lastebilen som er avbildet over stoppet i en kontroll på Sokn kontrollstasjon ved E39 i Rogaland. Den fikk ikke kjøres videre før et gedigent Volvo-merke på den ene sideruta var fjernet.

I Kjøretøyforskriften § 31-1.3 står det:

«Vindu skal være tilstrekkelig solid og godt gjennomsiktig fra begge sider. Det må være slik utført at gjenstander som sees gjennom det ikke blir forvrengt. Det samme gjelder for vindskjerm som fører skal se gjennom.

Som solfilter godtas svakt farget glass som ikke gir større reduksjon av lysgjennomslipp enn angitt i den amerikanske standarden ASA Z-26.1 – 1966, July 15 1966. Andre former for solfilter som f.eks. påsprøytet eller påklebet film tillates ikke på noen del av vinduene som fører skal ha sikt gjennom (frontvindu og sidevinduer foran).»

Statens vegvesen gir bruksforbud for biler med klistremerker som hindrer ut- og innsyn til merkene er fjernet.

Så når det gedigne Volvo-klistremerket var skrapt av sideruta på lastebilen på bildet, kunne den kjøres videre.

I Sverige er det en annen praksis på godkjenning av klistremerker i front- og sideruter på biler og lastebiler. Les om det i denne saken på AT.no. Men det er lite sannsynlig at merket på «Sokn-lastebilen» hadde blitt godkjent i en svensk kontroll.