Fylkesvei 33 fra Viken-grensen til Gjøvik er blant veistrekningene Innlandet fylkeskommune ønsker åpnet for modulvogntog. Bildet er fra Totenvika.
Fylkesvei 33 fra Viken-grensen til Gjøvik er blant veistrekningene Innlandet fylkeskommune ønsker åpnet for modulvogntog. Bildet er fra Totenvika.

Ønsker bedre fremkommelighet for vogntog

Innlandet fylkeskommune har foreslått å åpne 330 kilometer fylkesvei for modulvogntog type 1 og 2 samt vogntog som er inntil 24 meter lange.

Publisert

Fylkeskommunen har spilt inn forslaget til en ekstraordinær revidering av veilistene som Statens vegvesen gjennomfører. Innspillene er ikke godkjent før den ekstraordinære revideringen er godkjent senere i desember. Les gjeldende veilister.

Innspill fra skog- og treindustrien

Modulvogntog og lengre vogntog kan allerede kjøre på 220 kilometer fylkesvei i Innlandet. Innlandet fylkeskommune ønsker etter innspill fra skog- og treindustrien å utvide veinettet denne typen kjøretøy kan kjøre på med 330 kilometer.

Forslaget er viktig for konkurransekraften til mange bedrifter og vil bidra til lavere transportkostnader.

- Vi har som stor veieier et sterkt fokus på utvikling av næringslivet. Modulvogntog er vesentlig for god logistikk, og det er positivt at hele 330 kilometer nå kan åpne for modulvogntog klasse 1 og 2 og vogntog som er 2, sier Stein Tronsmoen, leder for utvalg for samferdsel i Innlandet fylkeskommune.

Blant veiene Innlandet fylkeskommune har foreslått åpnet for modulvogntog og lengre vogntog er:

  • Fylkesvei 255 fra Lillehammer til Gausdal.
  • Fylkesvei 33 fra Viken grense til Gjøvik.
  • Fylkesvei 24 og fylkesvei 209 i Sør-Odal og Nord-Odal.

Vegvesenet reviderer veilistene i april 2021

Forslaget fra Innlandet fylkeskommune vil også være positivt for miljøet:

- To modulvogntog vil erstatte tre vanlige vogntog. Får vi som veieier lagt til rette så modulvogntog og lange vogntog kan bruke en større del av veinettet, vil det gi færre biler på veien. Dette vil redusere klimagassutslippene, noe som er en stor fordel for samfunnet, fortsetter Tronsmoen.

Statens vegvesen skal ha en ny revidering av veilistene i april 2021. Innlandet fylkeskommune vil frem til den revisjonen gjøre en vurdering av om flere fylkesveier i kategorien «tømmertransport» bør åpnes for modulvogntog.

Powered by Labrador CMS