Denne brua, Skjøiten bru, på riksvei 52 i Hemsedal, er en flaskehals på trafikken og spesielt tungtrafikken mellom øst og vest i Norge. Nå skal den erstattes med en moderne bred bru.
Denne brua, Skjøiten bru, på riksvei 52 i Hemsedal, er en flaskehals på trafikken og spesielt tungtrafikken mellom øst og vest i Norge. Nå skal den erstattes med en moderne bred bru.

Nå skal denne flaskehalsen i Hemsedal fjernes

Bygging av ny Skjøiten bru med tilstøtende vei på riksvei 52 i Hemsedal er nå lyst ut.

Publisert

Oppdraget går ut på å bygge ny bru nedstrøms for dagens bru over elva Mørkedøla. Den skal bygges som spennarmert betongbru.

Dagens Skjøiten bru er fra 1937 og skal være i drift under hele anleggsperioden.

Riksvei 52 over Hemsedalsfjellet er en av de viktigste ferdselsårene mellom øst og vest i Sør-Norge, med en tungbil-andel på nær 30 prosent.

I tillegg til bygging av ny bru med tilhørende vei medfører jobben også utskifting av stikkrenner og bygging av en ny gårdsvei. Entrepriseformen er utførelsesentreprise, og kontraktstypen er enhetspriskontrakt med forhandling.

Tidsfrist for å motta tilbud eller forespørsel om deltakelse, er 11. januar 2021.

Det er planlagt tilbudskonferanse 15. desember 2020 klokken 12, som på grunn av covid-19-situasjonen gjennomføres digitalt.

Planlagt oppstart på bygging av ny Skjøiten bru, er rett etter påske 2021.

Slik blir den nye brua og veien. Den gamle elvekryssingen skimtes nederst i illustrasjonen.
Slik blir den nye brua og veien. Den gamle elvekryssingen skimtes nederst i illustrasjonen.
Powered by Labrador CMS