Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Lavere ulykkesrisiko for både norske og utenlandske lastebiler

Ulykkesrisikoen for tunge godsbiler går ned i Norge. Utenlandske lastebiler har dobbelt så høy ulykkesrisiko sammenliknet med norske, men norske er innblandet i flere siden de er i klart flertall på norske veier.

Publisert Sist oppdatert

I mediene har det i mange år vært skrevet mye om dårlig sikkerhet for utenlandske godsbiler på norske veier sammenliknet med norske godsbiler. Transportøkonomisk institutt (TØI) har nå oppdatert risikotallene på oppdrag fra Statens vegvesen.

Fra perioden 2007-2012 til perioden 2013-2018 har det vært en halvering av risikoen for trafikkulykker med personskader for både norske og utenlandske tunge godsbiler. Men de utenlandske godsbilene har fortsatt dobbelt så høy risiko som de norske. Norske tungbiler står for over 90 prosent av tungbiltrafikken på norske veier, og var involvert i over 80 prosent av ulykkene i perioden 2007-2018

Risiko delt inn etter land

Ulykkesdata for perioden 2007-2018, viser at det er store forskjeller i ulykkesrisiko avhengig av hvor de utenlandske godsbilene kommer fra.

Biler fra EUs første medlemsland (EU15 med unntak av Sverige og Danmark: Finland, Storbritannia, Irland, Frankrike, Tyskland, Nederland, Belgia, Østerrike, Hellas, Italia, Luxembourg, Portugal, Spania) har høyest risiko, med 0,66 personskader per million kjørte km, ifølge TØI. Norske tunge godsbiler har 0,25 personskader per million kjørte km.

Etter EU15-gruppen kommer svenske kjøretøy (0,48), polske og baltiske kjøretøy (0,39) og danske kjøretøy (0,35).

Tallene tyder også på at ulykkesrisikoen til de utenlandske bilene har gått ned og nærmet seg de norske i 2016 og 2017, men tallgrunnlaget for de enkelte år er lite.

Landsdeler

Av rapporten fremgår det også at utenlandske transportører sliter når kjøreforholdene blir mer krevende. De har 1,6 ganger høyere risiko når de kjører i Vest-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge enn de har ved kjøring i Sør-Norge og Øst-Norge.

De norske tung­bilenes ulykkesrisiko varierer ikke like mye mellom landsdel som biler fra andre land. Dette indikerer at det er mer krevende å kjøre tung godsbil i noen deler av Norge enn andre, og at norske tunge godsbiler og sjåfører har bedre forutsetninger for dette.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide er glad for at utviklingen går i riktig retning. Han legger til at det fortsatt er en jobb å gjøre for å senke antallet ulykker ytterligere.
Samferdselsminister Knut Arild Hareide er glad for at utviklingen går i riktig retning. Han legger til at det fortsatt er en jobb å gjøre for å senke antallet ulykker ytterligere.

Fornøyd statsråd

Samferdselsminister Knut Arild Hareide er fornøyd med tallene:

- Trafikksikkerhet er det viktigste jeg jobber med som samferdselsminister. Det er derfor gledelig å se en vesentlig nedgang i ulykkesrisikoen for tungbil. Vi er langt ifra i mål med arbeidet med å trygge norske veier. Men det er godt å se at de mange tiltakene denne regjeringen har satt i verk har hatt en positiv effekt, sier han.

- Dette viser at utviklingen går i riktig retning. En slik halvering i risiko er også i tråd med den positive ulykkesutviklingen vi har sett for tungbiler i samme periode. Tunge kjøretøy er involvert i rundt 30 prosent av dødsulykkene årlig på norske veier. Tungbilene forårsaker sjelden disse ulykkene, og utenlandske tungbiler har skylden i et fåtall, men ulykkene får uansett ofte fatale konsekvenser. Ethvert liv tapt på norske veier er selvfølgelig alltid ett for mye, og vi fortsetter å jobbe for trygge, norske veier, sier Hareide.