Bøtesjokk fra nyttår

Nå skal dette svi mye mer på pungen.

Publisert

I dag er boten (forenklet forelegg) på 1700 kroner og man får to prikker ved bruk av håndholdt mobil ved kjøring. Regjeringen innførte prikkbelastning for mobilbruk i bil i 2019.

- Det har ikke hatt den ventede effekten. Vi må derfor ty til sterkere midler. Vi øker nå bøtene til 5000 kroner og prikkene fra to til tre man blir tatt med mobilen. Med høyere bøter og enda en prikk, håper jeg sjåfører ser alvoret i dette. Det skal være så trygt som mulig å være i trafikken. Da må alt fokus være på det som skjer når man kjører, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Forandringene ble lagt frem i statsråd fredag, og trer i kraft 1. januar 2021.

- Det er viktig at politiet har sanksjonstiltak som både virker forebyggende og får konsekvenser for dem som bryter loven. Dette er en kraftig økning som jeg håper får folk til å tenke seg om. Det er ikke akseptabelt å bruke mobiltelefon når man kjører bil, og derfor får du nå svi dersom du gjør det, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Unntak fra forbudet mot mobilbruk i bil

Bruk av mobiltelefon i bil er regulert av «Forskrift om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn.»

I paragraf 2 i forskriften står det:

«Fører av en motorvogn må ikke bruke mobiltelefon under kjøring. Fører kan likevel bruke mobiltelefonen til å starte opp, gjennomføre og avslutte en samtale når mobiltelefonen under kjøringen er håndfri eller er plassert i en holder.
Holderen skal være forsvarlig fastmontert i umiddelbar nærhet av rattet og så nært førers ordinære synsfelt under kjøring som praktisk mulig, med mindre holderen er en integrert del av kjøretøyets orginalinnredning.
Når mobiltelefonen brukes håndfritt, kan den også benyttes til å styre og avspille lydfiler.»

Økning i alle forenklede forelegg i trafikksaker

I tillegg til den kraftige økningen på det forenklede forelegget ved feil mobilbruk i bil, blir satsene for alle forenklede forelegg økt. Det er fordi de ikke har vært forandret siden 2018. Økningen er tilsvarende konsumprisindeksjusteringen fra 2018 til 2020.

- Bøter skal være avskrekkende. Da må vi sørge for at de holder et nivå som er i takt med prisutviklingen, sier samferdselsministeren.