Nytt ukehvil-unntak

Statens vegvesen har gitt unntak fra forbudet mot normal ukehvil i kjøretøyet. Bakgrunnen er smittesituasjonen i forbindelse med covid-19-pandemien.

Publisert

Unntaket er en videreføring av tidligere unntak som gjaldt i perioden 11. november til 11. desember 2020 med samme begrunnelse.

Det betyr at når en sjåfør er underlagt innreisekarantene, kan sjåføren samtidig ta normal ukehvil i kjøretøyet.

Vegdirektoratet har bestemt at yrkessjåfører som ved grensepassering skal dokumentere egnet oppholdssted for å gjennomføre innreisekarantene, kan vise til at de kan avholde også normal ukehvil i kjøretøyet dersom de ikke har tilgang på annet oppholdssted.

Hvordan ordningen med karantenehotell skal praktiseres er fastsatt i rundskriv fra Justisdepartementet (PDF).

Unntaket fra kjøre- og hviletidsreglene gjelder i perioden 11. desember 2020 til 1. februar 2021 – og er i tråd med beslutning fra EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Unntaket gjelder forutsatt at det er passende soveplasser for hver sjåfør og kjøretøyet står stille.

Powered by Labrador CMS