Iveco, Daimler Truck, OMV, Shell og Volvo Group skal samarbeide

H2Accelerate – nytt samarbeid for utslippsfri lastebiltransport med hydrogen i stor skala.

Publisert

Iveco, Daimler Truck AG, OMV, Shell og Volvo Group har forpliktet til å samarbeide for å bidra til å skape forutsetninger for utrulling av hydrogen-lastebiler i Europa på massemarkedet.

Ettersom et økende antall regjeringer og virksomheter tilpasser seg en felles visjon om et energisystem uten netto utslipp, mener H2Accelerate-deltakerne at hydrogen er et viktig drivstoff for fullstendig avkarbonisering av lastebilsektoren..

En storstilt utrulling av hydrogendrevne lastebiler forventes å skape nye næringer, som produksjonsanlegg for karbonfri hydrogenproduksjon, storskala hydrogen distribusjons-systemer, et nettverk av fyllestasjoner med høy kapasitet for flytende og gassformet hydrogen, samt produksjon av hydrogendrevne lastebiler.

H2A-deltakere mener at synkroniserte investeringer over hele sektoren i løpet av 2020-tallet vil skape forhold for massemarkedets utrulling av hydrogendrevet tungtransport som er nødvendig for å tilfredsstille den europeiske ambisjonen om netto nullutslipp innen 2050.

Den tiårige oppskaleringen forventes å starte med grupper av kunder som er villige til å forplikte seg tidlig til hydrogenbasert lastebiltransport. Disse bilflåtene er forventet å operere i regionale klynger, samt på europeiske høykapasitets motorvei-korridorer med god dekning av fyllestasjoner. I løpet av tiåret kan disse klyngene kobles sammen for å bygge et virkelig paneuropeisk nettverk.

Gjennom H2Accelerate forventer deltakerne å samarbeide for å søke finansiering for tidlige pre-kommersielle prosjekter i løpet av den første fasen av utrullingen. Parallelt vil deltakerne engasjere politiske beslutningstakere og myndigheter for å oppmuntre til et politisk miljø som vil bidra til å støtte den påfølgende oppskaleringen av volumproduksjonen for hydrogendrevne lastebiler og et europeisk nettverk av fyllestasjoner for karbonfritt hydrogen-drivstoff.