Tom Wilhelmsen AS var første transportør i anleggsbransjen som tok i bruk helelektriske tippbiler. Foto: Espen Braata
Tom Wilhelmsen AS var første transportør i anleggsbransjen som tok i bruk helelektriske tippbiler. Foto: Espen Braata

Miljøåret for Tom Wilhelmsen

Miljø har stått så definitivt i fokus i 2020 for Tom Wilhelmsen AS. Og det stopper ikke nå.

Publisert

Gründer Tom Wilhelmsen har lagt et heseblesende år bak seg, men planene er mange for fremtiden for transportselskapet. I dette juleintervjuet har Tom Wilhelmsen mye på hjertet.

Hvordan vil du oppsummere 2020 for Tom Wilhelmsen AS?

- 2020 har vært et utfordrende år for TW. Januar og februar startet med uvanlig fuktig og mildt vær som forsinket drift med grunnbrudd på flere prosjekter. Viken-sammenslåingen gjorde at det var forsinkelser med og få i gang flere prosjekter. Vi begynte så smått å glede oss til påsken med bedre vær og vår sol. Så slo koronaen til i Norge som igjen satte bremsene på for fullt. Noe som vedvarte frem til feriestart. Etter ferien kom vi mer tilbake til normalen med god ordretilgang. Oslo Massegjenbruk AS ble startet så smått på forsommeren, og etter ferien ble dette svært godt mottatt i bransjen. Sammen med TW 0-utslippvisjon ble dette sært godt mottatt da den passet som hånd i hanske med Oslo kommunes veileder for offentlig anskaffelser. Oppsummert har det vært mye opp og nedturer gjennom 2020, men høyde punktet og vendepunktet var lanseringsfesten med avduking av våre tre første serieproduserte fullelektriske tippbiler (fra Volvo, red. anm). Her besøkte selveste statsminister Erna Solberg og æret dåpen av Erna tippbil nr.3.

Hvordan tror du 2021 blir?

Tom Wilhelmsen satser tungt på miljø og nye løsninger innen gjenbruk av masser. Foto: Espen Braata
Tom Wilhelmsen satser tungt på miljø og nye løsninger innen gjenbruk av masser. Foto: Espen Braata

- Vi har rigget oss som den ledende bærekraftige massetransportøren i Norge. Hvor vi er den eneste transportøren som kan tilby 0-utslipp av massetransport i kombinasjon med Oslo Massegjenbruk som har endret navn til Massebalanse Oslo AS. For å få effektivisert 0-utslipp tippbiler er man nødt til å ha en terminal/behandlingsanlegg med konsesjon. Dette er på plass. Samtidig er vi i gang med konsesjonssøknad for å etablere Massebalanse Norge AS på Disenå i Sør Odal kommune hvor vi besitter en eiendom på 85.000 m2 via eget selskap TWI Eiendom AS. Her søkes det konsesjon for å vaske og rense gravemasser/fyllmasser fra kl. 01.00-05.00 med et volum opp til 350.000 tonn pr. år. Med dette anlegget blir TW det eneste bærekraftige sirkulær økonomiske selskapet som kan sørge for at stein og mineralprodukter gjenvinnes og returneres til prosjekter. En ressurs som i dag etter vår mening er på avveie.

Mye av investeringskostnadene med TW utslippsmål er gjort, og allerede i 2020 reduseres vårt fremtidige utslipp og fotavtrykk med 10%. Og TW har som statsministeren sa i sin tale, et viktig respektabelt mål om 100% utslippsfri massetransport innen 2025 innen rekkevidde. Så får vi se hva TW har i armene for ytterligere reduksjon inn i 2021. Følg oss og bidra med benytt våre tjenester. Så vet du som kunde at du er med på å ta del i, og ikke minst forbedre, miljøsatsingen. Eller så er jeg sikker på at TW vil vokse kraftig med mange nye samarbeidsavtaler. Kunder som har fokus på sitt utslipp og miljø!

Er det noe du angrer på at du gjorde eller ikke gjorde i «annerledesåret» 2020?

- Det må være å starte opp igjen en transport bedrift etter salget av TOMWIL Miljø i 2011. Her er ikke siste idiot født ennå. Og vedkommende har jaggu også en sønn eller datter. Neida, dette var en spøk. Men er det noe jeg angrer på, så må det være at man glemmer fokus på eksisterende drift. Hvor du vier mye av din tid på utvikling og satsning innen gjenbruk og miljø. Men man kan ikke skru klokken tilbake. Kun se fremover å lære av sine feil. Og de gjør man uansett hele livet.

Er det noe du er spesielt stolt over i «annerledesåret» 2020?

- Det er i grunn mye. Oslo Massegjenbruk/Massebalanse Oslo AS, tre helelektriske tippbiler satt i drift i Oslo. Igangsatt planene og etablering av Massebalanse Norge AS som forhåpentlig kan settes i drift ila 2021. Reduksjon av TW fotavtrykk for våre tilkomne generasjoner. TWs satsing på miljø og gjenvinning. TW-skolen vedrørende opplæring av ansatte. Godkjent lærlingsbedrift. Valg av ny daglig leder 10. oktober 2020. Gilbert Enkerlin som har vært hos TW i 4 år. Han kan driften, samtidig som han kom inn som aksjonær 1. desember 2020. Mange samarbeidsavtaler for god vekst inn i 2021 og fremtiden. TW har satt en ny standard for fremtidens massetransport og massegjenbruk. Alle målene som TW har nådd innen bærekraft.

Hva eller hvem har spesielt imponert deg fra året vi nå legger bak oss?

- FNs klimamål og TW-satsning for sine klimamål! Oslo kommunes veileder for offentlig anskaffelser, vektlegging av 0-utslipp og behandling av kortreiste produkter! Statsminister Erna Solberg. Byrådet i Oslo miljømål!

Miljø og mindre klimautslipp blir stadig viktigere, hva gjør Tom Wilhelmsen AS for å redusere eget utslipp?

- Miljømål om 100% utslippsfri massetransport innen 2025! TW-gruppen har ny satsning for å redusere uttak av nytt berg, ved å gjenbruke fyllmasser for ombruk, gjenvunnet mineralprodukter på våre kunders prosjekter. TW måler hele tiden seg selv i forhold til FNs bærekraftmål!

Hva er den største utfordringen for bransjen i dag?

- At det legges til rette for like rammevilkår nedover i verdikjeden på like vilkår det er mellom BH og HE. Slik det er i dag, glemmes rammevilkår til fordel av lavest enhetspris ved valg av UE. Den som ikke viser handlekraft og setter miljø på dagsordren, er jeg sikker på at går den sendrektige veien til skifteretten.

Beskriv en perfekt jul for deg?

- At familien er friske og julefreden gir ro i sjelen, sammen med masse familikos, god mat og et godt glass rødvin. Og at alle ansatte, kunder og leverandører er fornøyd med hva TW har bidratt med gjennom året. Sammen med sunn bedriftsøkonomi.

Hva er ditt største ønske for det nye året?

- Det må i første rekke være at pandemien bekjempes raskt. Gode rammevilkår for transportbransjen og øvrige bransjer. At det scores på YM og utslippsfri transport i alle statlige anskaffelser, på likt vilkår som Oslo kommunes veileder.