Kontroll av kjøre- og hviletid.
Kontroll av kjøre- og hviletid.

Forlenger hviletid-unntak nok en gang

Covid-19-smittesituasjonen krever forlengelse av unntaksordningen.

Publisert Sist oppdatert

Den midlertidige nasjonale unntaket fra kjøre- og hviletidsreglene som sikrer at sjåfører kan ta normal ukehvil i kjøretøy forlenges til 1. april.

Bakgrunnen er covid-19-smittesituasjonen.

Unntaket som Statens vegvesen har gitt gjelder fra 1. februar til 1. april 2021 og er en videreføring av to tidligere unntaksperioder.

Vedtaket er i tråd med beslutning fra EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Unntaket gjelder forutsatt at det er passende soveplasser for hver sjåfør og at kjøretøyet står stille.