Bilde hentet fra SHKs rapport om ulykken.

Rapport om dødsulykke på E6 i Oppdal i Trøndelag

Statens havarikommisjon (SHK) råder Statens vegvesen til å styrke innsatsen for å forbedre vinterdriften på utsatte punkter og strekninger som krever ekstra veigrep på grunn av veigeometri, vær- og føreforhold og andre spesielle forhold.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Tre personer omkom momentant og en person ble alvorlig skadet da en personbil kolliderte med en betongbil mellom Grønbakken og Kongsvoll i Oppdal kommune 25. oktober 2019. Sjåføren av lastebilen ble ikke skadet fysisk i ulykken.

Det var snøvær og krevende føreforhold da ulykken skjedde.

En personbil på vei nordover på E6 fikk skrens og kom over i motsett kjørefelt. Personbilen traff en lastebil i fronten med sin høyre side og ble kraftig deformert som følge av sammenstøtet.

Flere medvirkende faktorer og krevende føre

Undersøkelser i regi av SHK har vist at entreprenøren hadde satt i verk driftstiltak i form av brøyting og salting før ulykken. Intensiteten i været, med vind og et betydelig snøfall på kort tid, ga likevel krevende føreforhold på ulykkesstedet.

- Flere sammenfallende faktorer medvirket til at ulykken skjedde. Både krevende føreforhold, nedstigning, varierende kurveradius og for lite tverrfall kan ha medvirket til at personbilen fikk sleng og skrenset i den aktuelle hastigheten, skriver Havarikommisjonen i rapporten etter ulykken.

Forskjellige vinterdriftsklasser

Ulykken skjedde i tillegg i et område med flere og ulike typer overganger. Grensen mellom driftskontraktene for de to rodene i området og fylkesgrensen gikk like sør for ulykkesstedet, der både den geometriske veiutformingen og vær- og føreforholdene endret karakter.

De tilgrensende rodene var klassifisert i forskjellige vinterdriftsklasser, med ulike krav til tiltak ved værhendelser.

- Ulykken skjedde på et sted hvor tilstanden på veien krevde mer av personbilføreren enn det han klarte å håndtere i situasjonen han havnet i like før ulykken. Både denne og tidligere undersøkelser gjennomført av SHK har vist at ulykkene typisk skjer på steder som krever ekstra veigrep til manøvrering og hastighetstilpassing på grunn av geometrisk veiutforming og vær- og føreforhold, skriver SHT.

Sikkerhetstilråding - styrk innsatsen på vinterdriften

Statens havarikommisjon tilråder at Statens vegvesen styrker innsatsen for å forbedre vinterdriften på utsatte punkter og strekninger som krever ekstra veigrep på grunn av veigeometri, vær- og føreforhold og andre spesielle forhold.

SHK fremmer én sikkerhetstilråding i rapporten «Rapport om vegtrafikkulukke på E6 ved Kongsvoll i Oppdal kommune 25. oktober 2019» etter ulykken. Denne ble publisert i februar 2021.

Sikkerhetstilråding VEI nr. 2021/01T:

Undersøkelsen av ulykken like nord for Grønbakken i Oppdal kommune 25. oktober 2019 har avdekket at det var svært krevende føreforhold da en personbil fikk sleng og skrenset mot en møtende lastebil på delvis snødekt underlag. Tre av de fire personene i personbilen omkom i ulykken, mens den fjerde ble alvorlig skadet. Både denne og tidligere undersøkelser gjennomført av SHK har vist at ulykkene typisk skjer på steder som krever ekstra veigrep til manøvrering og hastighetstilpassing på grunn av geometrisk veiutforming og vær- og føreforhold.

Statens havarikommisjon tilråder at Statens vegvesen styrker innsatsen for å forbedre vinterdriften på utsatte punkter og strekninger som krever ekstra veigrep på grunn av veigeometri, vær- og føreforhold og andre spesielle forhold.

Powered by Labrador CMS