TEST: Testen skal gi SVV faglig grunnlag for anbefaling om deler av veinettet kan åpnes for inntil 74 tonn tømmervogntog.

60 og 74 tonn i belastningstest på veiene

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Statens vegvesen utførte belastningsforsøk på Finnskogen høsten 2020 og våren 2021, med to vogntog på 60 tonn (7 aksler) og 74 tonn (9 aksler). Hensikten av å forske på skadene på veien i teleløsningen.

Ved normale forhold og utenom teleløsningen var det liten forskjell på de to typene tømmervogntog. Kjøretøy med 74 tonn totalvekt lagde mindre sprekkedannelse i asfalten enn vogntog med 60 tonn.

– Dette skyldes at hver aksel er tyngre på et 60 tonns kjøretøy, og akselkonfigurasjonen for de bakerste akslingene. Det er en såkalt «lang-boggi» hvor hver aksling ikke samvirker, og de har derfor stor belastning hver for seg, sier sjefsingeniør Geir Berntsen i Statens vegvesen.

Når mange hjul passerer etter hverandre i samme spor i løpet av kort tid, oppstår en pumpeeffekt eller en bølgebevegelse som pumper løsmasser og vann opp i veiens bærelag. Veien brytes ned og det oppstår spor- og sprekkdannelser i asfalten.

Forsøket som ble gjennomført midt i teleløsningen viste tydelige tegn til pumpeeffekt for begge kjøretøygruppene. Skadeutviklingen var størst for de tyngste kjøretøyene med 74 tonn totalvekt.

– Resultatene fra belastningsforsøkene stemmer godt overens med erfaringer fra Finland. Det er avgjørende å ta hensyn til veiens bæreevne når veikroppen under asfalten er mettet med vann, sier Berntsen.

Powered by Labrador CMS