Natt til fredag 1. juli fjernes alle sperringer, og alle fire feltene på E18 gjennom Vestfold blir igjen tilgjengelig for trafikantene. Bildet er fra fjellsikringsarbeid ved Tollerud i Sande.
Natt til fredag 1. juli fjernes alle sperringer, og alle fire feltene på E18 gjennom Vestfold blir igjen tilgjengelig for trafikantene. Bildet er fra fjellsikringsarbeid ved Tollerud i Sande.

Alle sperringene vil bli fjernet

Åpner opp i sommer.

Publisert

Fra fredag 1. juli tar fjellsikringsarbeidet langs E18 i Vestfold en pause, og alle innsnevringer langs E18 vil bli fjernet.

Siden i vår har det pågått fjellsikringsarbeid langs E18 i Nordre Vestfold. Forbi anleggsområdene er veien dermed innsnevret til to felt, og dette har medført køer når det har vært stor trafikk.

- I ferien vet vi det er mange som skal ut å reise, og det er ventet stor trafikk på E18. For å unngå køer og forsinkelser for trafikantene, velger vi å sette dette arbeidet på pause nå i sommerferien, sier Tore Jan Hansen i Statens vegvesen.

Sperringer fjernes natt til 1. juli

I løpet av 2022 er det tolv fjellskjæringer i Nordre Vestfold som skal sikres. I disse dager er det fjellskjæringen ved Bolstad i Sande som sikres i sørgående løp.

- I løpet av natt til fredag 1. juli skal alle sperringer fjernes. Dermed kan lokaltrafikken og ikke minst ferie- og helgetrafikken komme frem uten hindringer. Her blir farten satt tilbake til 110 km/t, sier Hansen.

- For selve sikringsarbeidet, ville det beste vært å fortsette arbeidet i juli. Årstiden vi nå er inne i er ideell for denne typen arbeid.

- Ingen fare

- Vi vet det blir mye trafikk på E18 gjennom Vestfold i sommer. Slik er det hvert år. Det sier seg selv at vi prioriterer fremkommelighet fremfor anleggsarbeid i juli, sier Hansen.

Han beroliger med at en pause i sikringsarbeidet ikke medfører noen sikkerhetsrisiko for trafikantene.

- Det er ingen akutt risiko med fjellskjæringene. Et avbrekk i sommer vil ikke gå på bekostning av trafikantenes sikkerhet.

Sikringsarbeidet starter opp igjen i uke 31.

Fire felt ved Kopstad

Ved E18 ved Kopstad arbeider Bane Nor med en ny jernbanetunnel. Her har det også vært innsnevringer og nedsatt hastighet.

Her er E18 nå åpnet med to felt i begge kjøreretningene, og farten er satt til 90 km/t.

Powered by Labrador CMS