Asko-skryt til regjerings-partiene og SV

– Støtte til grønn omstilling i transportbransjen kan gi store klimagevinster

Publisert Sist oppdatert

Asko mener Stortingets vedtak om økte bevilgninger til grønn omstilling i transportbransjen kan gi store klimagevinster, og at økte bevilgninger til Enova er et viktig tiltak som kan stimulere Norges transportnæring til enda raskere omstilling fra fossil til fossilfri transport. 

– Veitransport står for 30 % av Norges totale klimagassutslipp. Å kutte utslipp fra nyttetransporten er avgjørende for å nå Norges klimamål. Utfasing av fossilt drivstoff til fordel for nullutslippsløsninger vil gi store klimagevinster. Dette viser hvorfor det er bra at Stortinget styrker satsingen på tunge nullutslippskjøretøy, sier Asko-direktør Tore Bekken. 

Markedet for tunge fossilfrie kjøretøy er fortsatt i en tidlig fase. Fossilfrie kjøretøy har en høyere investeringskostnad enn tradisjonelle dieselkjøretøy. Transportsektoren er en lavmarginbransje og virkemidler som bompengefritak og Enova-støtte skal bidra til en raskere omstilling i transportsektoren. Den økte bevilgningen i budsjettforliket vil kunne bidra til at flere elektriske, biogass- og hydrogendrevne lastebiler blir tatt i bruk.

– Utbygging av ladestasjoner for tunge kjøretøy vil være en avgjørende faktor for elektrifisering av nyttetransporten. Etablering av bedriftslading og kommersielle ladeløsninger for nyttetransport må raskt på plass, og det er positivt at den økte bevilgningen også omfatter bedriftslading, sier Bekken. 

Asko har mål om at all deres transport er fossilfri innen utgangen av 2026. 

– Vi fikk vår første elektriske lastebil allerede i 2016. I dag er elektriske lastebiler en del av vår daglige drift, og vi faser inn et stort antall nye el-lastebiler hvert år. På våre Asko-lagre har vi etablert ladestasjoner som sikrer at lastebilene våre kan lade trygt og effektivt. Støtteordningene fra Enova har vært avgjørende for at Asko har kommet godt i gang med utslippsfri transport, forteller Bekken. 

Med de økte bevilgningene ser Asko frem til at enda flere transportvirksomheter ser mulighetene til å bidra med utslippskutt. 

Asko har totalt 400 egeneide lastebiler på norske veier. I dag bruker 150 av disse lastebilene biogass, hydrogen eller elektrisitet. Over 100 av disse er elektriske. 

Powered by Labrador CMS