Forbindelsene rv. 827 Drag-Kjøpsvik og E6 Bognes-Skarberget over Tysfjorden i Nordland.

Ferjeforbindelsen E6 Bognes-Skarberget stenges

Ferjeforbindelsen E6 Bognes-Skarberget stenges i tre måneder fra og med 3. januar 2022. Det blir omkjøring over forbindelsen rv. 827 Drag-Kjøpsvik.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Statens vegvesen og entreprenøren Peab bygger om de fire ferjeleiene i Tysfjorden. For å få gjennomført helt nødvendig arbeid, må en og en av de to ferjeforbindelsene i perioder stenges.

3. januar stenges derfor E6 Bognes-Skarberget i tre måneder. Trafikken rutes da over forbindelsen rv. 827 Drag-Kjøpsvik. På E6 blir omkjøringen skiltet med lystavle ved Dragskrysset i sør og ved Efjord i nord.

Når bare et ferjeforbindelse er åpen, betjenes den med to ferjer. MF Melshorn flyttes til Drag-Kjøpsvik når Bognes-Skarberget stenges og MF Vardehorn flyttes til Bognes-Skarberget når Drag-Kjøpsvik stenges. (Se stenge- og rutetabeller under)

Servicebygg og elektrisk drevne ferjer

Når ferjeleiene står ferdig i desember 2022, setter Statens vegvesen inn nullutslippsferjer (El-ferjer) i begge forbindelsene.

Ombyggingen vil også gi bedre og sikrere trafikkavvikling. Det bygges samtidig servicebygg med oppholdsrom og toalettfasiliteter som er tilrettelagt for alle reisende.

Statens vegvesen oppfordrer alle til å kjøre ekstra aktsomt langs rv. 827 når det settes inn to ferjer over Drag-Kjøpsvik. Det vil bli flere biler på veien enn normalt og trafikken kan i perioder komme til å gå tregere enn vanlig.

Senk farten, vis særlig hensyn til skolebarn, andre myke trafikanter og til de som jobber med å bygge om ferjeleiene.

Kontinuerlig byggeaktivitet

Statens vegvesen gjør oppmerksom på at det også utenom periodene med stengning vil være byggeaktiviteter på begge ferjeleiene. Dette kan i noen tilfeller medføre forsinket avvikling av trafikk.

Trafikken over rv. 85 Bognes-Lødingen påvirkes ikke av utbyggingen og vil gå som normalt.

Stenging vil skje i følgende perioder

E6 Bognes-Skarberget:

Rv. 827 Drag-Kjøpsvik:

Ny ruteplan i perioder ved stenging

Det legges opp til samtidige avganger fra Drag og Kjøpsvik i perioden med to ferger.

Ruteendringene vil bli oppdatert hos Torghatten Nord (rutetabeller) og i reiseopplysningsportalen: https://www.reisnordland.no/rutetabeller

Annen kollektivtransport

Bussrute linje 100 Narvik/Sortland-Bodø og Bodø-Narvik/Sortland vil i stengeperioder kunne påvirkes. Hold deg oppdatert på www.reisnordland.no.

Powered by Labrador CMS