Personbiler har EU-krav på maksimale CO2-utslipp. Nå kommer lastebiler etter.
Personbiler har EU-krav på maksimale CO2-utslipp. Nå kommer lastebiler etter.

Foreslår krav om mindre CO₂-utslipp fra lastebiler

Samordner norske krav med EU-regelverket.

Publisert

- Klimakrisen er vår tids største utfordring. I Norge står veisektoren for nær 20 prosent av de totale utslippene. Det er vi nødt til å gjøre noe med. Derfor samordner vi nå norske krav med EU-regelverket med mål om å redusere CO₂-utslipp fra lastebiler, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Lovendringen retter seg mot bilprodusenter. Tilsvarende regulering er tidligere innført for personbiler og lette varebiler. Det er første gang EU har satt krav til utslipp av CO₂ fra biler over 3,5 tonn.

- Det er bra at disse kravene blir innført både i Norge og i EU. Det aller viktigste er selvfølgelig at det er et bra klimatiltak. Men reduserte utslipp fra lastebiler betyr også et mindre forbruk av diesel. Dermed kan transportkostnadene gå ned, noe som kommer både for transportører og forbrukere til gode, sier Nygård.

Krav til reduserte utslipp gjelder ikke det enkelte kjøretøy, men gjennomsnittlig utslipp for alle kjøretøy fra hver produsent. Ettersom Norge ikke har produsenter av lastebiler, vil nedgangen av CO₂ fra lastebiler i Norge først og fremst skyldes innsatsen som gjøres fra lastebilprodusentene.

Powered by Labrador CMS