Her er det fare på ferde. Men hva er det fare for? Bortsett fra faren for ikke å forstå skiltet.
Her er det fare på ferde. Men hva er det fare for? Bortsett fra faren for ikke å forstå skiltet.

Forstår du hvilken fare dette skiltet varsler om?

Teksten som er en del av skiltet gjør det lettere å forstå.

Publisert Sist oppdatert

Skiltet over er ikke et skilt for bruk på offentlig vei, men er ett av veldig mange til bruk på «privat område».

Tidligere så private skilt ut som offentlige, med den forskjellen av de var i svart/hvit utførelse. Dette er det slutt på. Private skilt skal ikke kunne forveksles med offentlige skilt. Det er vel og bra, men det er litt vrient når du kommer til et skilt du ikke har lært når du pugget til lappen - og betydningen ikke er helt opplagt.

Skjønner du ikke skiltet, er det sannsynlig at du er et sted du ikke skal være. Skal du være der, bør du spørre en på området om hva du skal være obs på.

En oppklarende tekst til farevarselet kan hjelpe. I eksempelet vist øverst, er det heldigvis en forklarende tekst på høyre side av skiltplaten: Fare! Kvikkleire Danger! Quick clay. Og da blir alt helt klart.

Per dags dato finnes det ingen skrevne regler for hva skiltmyndighetene tillater når det gjelder private skilt, men de største skiltprodusentene har utviklet en uskreven norm som er akseptert av myndighetene, opplyser skiltprodusent Euroskilt på sine nettsider.

Kvikkleireskiltet står ved en av innkjøringene til rasområdet i Gjerdrum, der det arbeides med å stabilisere grunnen.
Kvikkleireskiltet står ved en av innkjøringene til rasområdet i Gjerdrum, der det arbeides med å stabilisere grunnen.
Powered by Labrador CMS