Skolestarten nærmer seg. Vi har ingen barn å miste i trafikken, sier Marianne Mittet Solbraa i Trygg Trafikk og Guttorm Tysnes (i midten) i Norges Lastebileier-Forbund. Her sammen med Tine-sjåfør Ole Oden.
Skolestarten nærmer seg. Vi har ingen barn å miste i trafikken, sier Marianne Mittet Solbraa i Trygg Trafikk og Guttorm Tysnes (i midten) i Norges Lastebileier-Forbund. Her sammen med Tine-sjåfør Ole Oden.

Frykter en alvorlig ulykke i skolegården

- På skoler må det bli obligatorisk at vareleveringen skjer slik at sjåførene slipper å kjøre der barn oppholder seg, sier NLF-leder.

- Gjør tiltak for å redusere sjansen for alvorlige ulykker når lastebiler må kjøre inn i skolegårder for å levere varer, oppfordrer regionleder Marianne Mittet Solbraa i Trygg Trafikk og regionsjef Guttorm Tysnes i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) i Innlandet.

Det har tidligere skjedd dødsulykker i skolegårder i forbindelse med varelevering, og partene i Innlandet fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) frykter nye alvorlige hendelser.

Passer ekstra godt på

Ole Oden har kjørt lastebil for Tine i 29 år.

Hver eneste dag leverer han melk og andre Tine-produkter til skolene i Lillehammer.

- Mitt skrekkscenario er at en unge springer inn i bilen min, eller på vinterstid kommer skliende på akebrett. Det kan fort bli en dødsulykke, sier Oden på innlandetfylke.no.

Han forteller at det er grusomt for familien og skolen, men at det også vil være svært tungt for ham som yrkessjåfør.

- Jeg vet jo at det er jeg som har ansvaret og får skylda. Derfor prøver jeg å passe ekstra godt på når jeg er på skolene, sier Oden.

- Legg varemottak i utkanten av skolen eiendom

Trygg Trafikk og NLF er opptatt av at arkitekter, byggekomiteer og foreldre kan gjøre mye for å forebygge slike ulykker:

Det er mange store blindsoner på en lastebil. Dette er en dårlig match med at de fleste skoler har varelevering i skolegården.
Det er mange store blindsoner på en lastebil. Dette er en dårlig match med at de fleste skoler har varelevering i skolegården.

- Legg varemottakene på en vegg i utkanten av skolens eiendom, slik at melkebiler og andre distributører slipper å kjøre inn på barnas område, sier Tysnes.

Han mener en slik løsning må bli obligatorisk på nye skoler og er en løsning som også kan gjennomføres på mange gamle skoler.

Ole Oden forteller at en tre år gammel skole i Lillehammer har varemottak i skolegården:

- Det er rett og slett dårlig planlegging. Melka leveres hele dagen. På skolene er det nesten alltid elever ute, og store lastebiler har alltid vært spennende for små barn, forteller han engasjert

Han forteller videre om en skole han leverer melkeprodukter til hvor det for noen år siden var et uhell med et større kjøretøy innblandet.

- Til denne skolen ringer jeg før jeg kommer slik at en voksen person holder vakt. Det fungerer kjempefint og er en grei måte å løse sikkerheten på, fortsetter Oden.

Andre skoler har avtaler der et par av elevene kommer til porten og henter varene.

Hjertesone og Venner på vegen

Det gjøres også flere andre tiltak for å gjøre skoleområdene mer trafikksikre.

Hjertesone er et prioritert prosjekt i Innlandet fylke. Her jobber Statens vegvesen, Innlandet fylkeskommune og Trygg Trafikk sammen med kommunene for å legge til rette for mindre biltrafikk inntil skolene.

- Vi har også fokus på sykkelopplæring. Videre ønsker vi at det legges til rette for at flest mulig opplever skoleveien så trygg at de velger å gå eller sykle den, sier Marianne Mittet Solbraa i Trygg Trafikk Innlandet.

NLF besøker hvert år skoler med trafikksikkerhetsopplegget Venner på vegen. Her er budskapene: Vi skal ha respekt for hverandre. Stopp, se og vink. Når sjåføren vinker tilbake, vet du at han eller hun har sett deg.

- Skolestarten nærmer seg. Vi håper at barna gleder seg til et nytt og spennende skoleår. Og ikke minst et skoleår uten trafikkulykker. Vi har ingen barn å miste, sier Solbraa og Tysnes.

Powered by Labrador CMS