Brøyting av fv. 450 Brokke-Suleskardvegen mai 2023. Det er vel egentlig bare den stadig sterkere sola som minner om at det er sommer om få dager.
Brøyting av fv. 450 Brokke-Suleskardvegen mai 2023. Det er vel egentlig bare den stadig sterkere sola som minner om at det er sommer om få dager.

Fylkesveibrøyting i mai med gravemaskin og freser

Det meldes om relativt store snømengder over veien.

Søndag 21. mai kl. 12 åpner fylkesvei 450 Brokke-Suleskard i Agder for sesongen. På grunn av vernereglene for villreinstammen i området, skal veien være stengt hver vinter fra og med 1. november til og med 20. mai.

Graving og fresing for å åpne fylkesveien for sommeren.
Graving og fresing for å åpne fylkesveien for sommeren.

– Det har vært relativt store mengder snø i fjellet, spesielt på setesdalsiden. Likevel åpner vi veien søndag 21. mai som planlagt, sier byggeleder Runar Gautestad i Agder fylkeskommune.

Villreinstammen

Forskrift om vern av Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene landskapsvernområde, har som et av hovedformålene å ta vare på den sørligste villreinstammen i Europa.

I forskriften står det blant annet at veien Brokke-Suleskard skal være stengt i tidsrommet fra og med 1. november til og med 20. mai.

Man får ikke starte arbeid med å brøyte veien før 12. mai, der veien krysser trekksonen for villrein som ferdes på Vardsvatn-Kvislevassknuten.

Noen steder på fylkesveien er det brøytekanter på noen meter var åpningen på søndag.
Noen steder på fylkesveien er det brøytekanter på noen meter var åpningen på søndag.
Powered by Labrador CMS