Trømsø.

Har startet bominnkreving i Tromsø: Koster 72 kroner i rushtidene for tungbiler

Prisen er null hvis det tunge kjøretøyet er nullutslipp og har bomabonnement.

Publisert

Innkrevingen i Bypakke Tenk Tromsø startet 5. januar 2023 klokken 00.01 i Tromsø.

Bypakken er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Troms og Finnmark fylkeskommune og Tromsø kommune. Den dreier seg om å bygge bedre infrastruktur for gående, syklende og kollektivreisende.

Bypakke Tenk Tromsø har en økonomisk ramme på 6,5 milliarder 2021-kroner.

Bompenger utgjør 58 % av finansieringen, og kommunale, fylkeskommunale og statlige midler utgjør 42 % av finansieringen.

Takstene:

Bypakke Tenk Tromsø har timeregel. Timeregel forutsetter gyldig AutoPASS-avtale og brikke og innebærer at man betaler kun for én passering dersom samme kjøretøy/brikke passerer flere bomstasjoner i løpet av 60 minutter.

Det belastes maks 80 passeringer pr. kalendermåned pr. kjøretøy som er tilknyttet AutoPASS-avtalen. Månedstak forutsetter gyldig avtale og brikke og innebærer at man betaler for maks 80 passeringer per kalendermåned per kjøretøy/brikke.

Bomstasjonene er ved:

E8 Flyplassen, E8 Giæverbukta, E8 Tverrforbindelsen Vest, E8 Tverrforbindelsen Øst, kv. Hansine Hansens Vei (Universitetet), E8 Breivik, fylkesvei 7772/E8 Gimle, kv. Ringveien, E8 Tromsøysund tunnelen, fv. 682 Tromsøbrua, kv. Kvaløyveien (sørspissen), kv. Røstbakken, kv Holtveien, kv. Langnesveien (Langnesbakken) og fv. 862 Langnestunnelen.

Powered by Labrador CMS