Innbyr til konkurranse om døgnhvileplasser

Det er behov for ca. 180-220 nye oppstillingsplasser på strekningen E6 Moss-Oslo, ifølge Statens vegvesen.

Publisert Sist oppdatert

Statens vegvesen har lyst ut en konkurranse om etablering og drift og vedlikehold av flere døgnhvileplasser for tungtransporten langs E6 mellom Moss og Oslo. Tilbudsfristen er 1. september 2022.

- Vi ønsker å inngå leieavtaler med private tilbydere langs E6 fra Moss til Oslo som kan etablere, drifte og vedlikeholde døgnhvileplasser. Det er aktuelt å inngå avtale med flere tilbydere, men vi foretrekker så store døgnhvileplasser som mulig, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Siv Kilskar.

Det er behov for ca. 180-220 nye oppstillingsplasser på strekningen E6 Moss-Oslo, ifølge Statens vegvesen. Minstekravet til antall oppstillingsplasser for hver døgnhvileplass, er 20. Døgnhvileplassene skal være klare til åpning senest 1. juni 2023.

Betaler leie i tre år

Døgnhvileplassen skal være lokalisert i nærheten av E6. Kjøreavstanden fra E6 til innkjøringen til selve døgnhvileplassen skal være på maksimalt to kilometer. Døgnhvileplassen skal inneholde et servicebygg med sanitæranlegg.

- Vi henvender oss først og fremst til private aktører som driver en virksomhet som de av egeninteresse vil holde i god stand slik at den blir attraktiv for sjåførene, sier Kilskar.

De Statens vegvesen inngår avtale med, får betalt en årlig leie som skal dekke etablering av døgnhvileplassen samt drift og vedlikehold i tre år framover. Vegvesenet har opsjon på å forlenge avtalen med 1+1+1 år, slik at mulig leieperiode kan bli totalt seks år.

Frist for å levere foreløpig tilbud er 1. september 2022. Konkurransen er kunngjort i DOFFIN, den nasjonale kunngjøringsbasen for offentlige anskaffelser.

Powered by Labrador CMS