Denne transporten fikk ikke kjøre videre fra Bergen trafikkstasjon før det var gjennomført en rekke tiltak.

Kjørte slik uten følgebil og med mangelfull merking

- En stor fare for møtende trafikk, skriver Statens vegvesen i en melding etter kontrollen der tungbilen ble stoppet.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Mandag kveld avholdt Statens vegvesen en tungbilkontroll ved Bergen trafikkstasjon.

Det ble stoppet en spesialtransport som fraktet et betongelement, med en total transportbredde på 3,05 meter. Denne manglet følgebil. Ved bredde over 3 meter er det krav til dette. Transporten var heller ikke merket med «Bred last»-skilt verken foran eller bak.

Elementet ble fraktet i et skråstilt stativ, og stakk 46,5 cm ut på venstre side. Høyden på transporten var ca. 4,3 meter.

Stativet hadde ingen merking med hvilken vekt dette var godkjent for, som det er krav om.

- Måten elementet var lastet på utgjorde også en stor fare for møtende trafikk, spesielt ved kjøring i tunnel ved passering av andre større kjøretøy. At følgebil manglet gjorde faren større, skriver Statens vegvesen etter kontrollen.

- Elementet burde vært sentrert, slik at det stakk ut like mye på begge sider av semitraileren, står det videre i meldingen.

Transporten ble ilagt bruksforbud til de påpekte forholdene ble utbedret.

Powered by Labrador CMS