Klargjør når sjåfører skal anses som utsendte arbeidstakere

Styrker kontrollen med lønns- og arbeidsvilkår for utenlandske sjåfører på oppdrag i Norge

Publisert Sist oppdatert

Sjåfører i utenlandske transportvirksomheter som utfører oppdrag i Norge skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Nå sender Arbeids- og inkluderingsdepartementet forslag til nye regler om utsendte sjåfører på høring.

– Når utenlandske transportbedrifter sender sjåfører på oppdrag i Norge, skal de ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Det betyr blant annet at krav til allmenngjort lønn vil gjelde, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Forslaget til nytt regelverk klargjør når sjåfører som er ansatt i utenlandske transportvirksomheter og utfører veitransport til og fra eller i Norge skal anses som utsendte arbeidstakere.

Må ha dokumentasjon

I tillegg foreslår departementet at utenlandske transportvirksomheter skal måtte registrere bestemte opplysninger om virksomhet, sjåfør, kjøretøy og oppdrag hos Arbeidstilsynet før innreise til Norge.

– En slik registreringsordning vil gi bedre oversikt over utenlandske transportørers aktivitet i Norge, og dermed også et bedre grunnlag for tilsyn og kontroll, sier Mjøs Persen.

Utenlandske transportvirksomheter må ifølge forslagene også sørge for at bestemte dokumenter er tilgjengelig i kjøretøyet og kan fremlegges ved kontroll langs vei, og svare på konkrete forespørsler om lønn og andre relevante temaer fra Arbeidstilsynet etter utsendingen. Registrering av opplysninger og etterfølgende kontakt vil skje gjennom EUs informasjonssystem for det indre marked (IMI).

Åtte ukers frist

De foreslåtte forskriftsendringene gjennomfører EUs direktiv 2020/1057 sine bestemmelser om utsending av sjåfører i norsk rett.

Forslagene sendes på alminnelig høring med åtte ukers høringsfrist.

Powered by Labrador CMS