Konflikter mellom syklister og bilister

- Det er tydelig at det er behov for å skille trafikantgruppene fra hverandre, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Publisert

Konflikter, frustrasjon og hensynsløse bilister. Det er syklistenes opplevelse av norsk trafikk. Det viser en ny undersøkelse utført blant norske syklister.

- Det er for høyt konfliktnivå mellom syklister og bilister, og det liker vi dårlig. Manglende samspill og irritasjon mellom trafikanter kan lett føre til farlige situasjoner og ulykker, og er dermed et problem i seg selv, sier Paal-Gunnar Mathisen, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Undersøkelsen er utført av YouGov på vegne av Trygg Trafikk og Tryg Forsikring, og har kartlagt norske syklisters opplevelse av å ferdes i trafikken.

Stort skadepotensial

Blant dem som har syklet minst én gang det siste året, svarer 47 prosent at de opplever at bilister ikke tar nok hensyn.

- Både bilister og syklister har et ansvar for å vise hensyn til hverandre i trafikken. Men en bil gjør langt mer skade enn en sykkel, og særlig utsatt er syklende i blindsonen til større kjøretøy. Her er det viktig at syklende er oppmerksomme på sin plassering i forhold til kjøretøyet. Syklende har like stor rett til å bruke veibanen som kjørende, og kjørende har et særlig ansvar for å vise hensyn ovenfor sårbare trafikanter, sier Mathisen.

3 av 10 opplever konflikter med bilister

Av dem som har syklet det siste året, er det 27 prosent som har opplevd konflikter med biler de siste fem årene.

- Konfliktnivået mellom syklister og biler er altfor høyt. Syklende har rett til å føle seg trygge i trafikken, og dette viser tydelig at det er behov for å skille trafikantgruppene fra hverandre. Konflikter hører ikke hjemme i trafikken, det er et sted hvor vi skal vise hensyn til andre trafikanter, sier Mathisen.

Powered by Labrador CMS