Illustrasjonsbilde: Rassikringsjobb langs fylkesveien inn til Sauda.
Illustrasjonsbilde: Rassikringsjobb langs fylkesveien inn til Sauda.

Krever 2 milliarder mer pr år til rassikring av fylkesveiene

Nasjonal rassikringsgruppe ber regjeringen satse mer på rassikring av fylkesveiene.

Publisert

- Nasjonal transportplan 2022-33 er lagt fram av Regjeringen, og Stortinget vil i de nærmeste måneder avgjøre planens endelige innhold. Nasjonal rassikringsgruppe mener det er mye positivt i regjeringens plan for rassikring på riksveiene. Men dette er bare et halvgodt svar. Helheten må på plass. NTP må få inn en tydelig satsing på skredsikring av fylkesveiene våre. Våre liv kan ikke være avhengig av hvem som eier veien. Vi krever 2 milliarder kroner mer per år til skredsikring av fylkesveiene. Denne rammen må tildeles rasfylkene etter registrert rassikringsbehov, sier leder Jenny Følling, leder av Nasjonal rassikringsgruppe.

- I klartekst betyr dette at rassikringsrammene til fylkesvei ikke bare kan framskrives på dagens altfor lave nivå, men må tredobles for å dekke behovet. Fylkesveiene har allerede et skredsikringsbehov på over 35 milliarder kroner. Det vil si halvparten av landets samlede behov for å kunne rassikre de farligste skredpunktene.

- Vi går nå i dialog med partiene på Stortinget for å få oppslutning om dette kravet. Nasjonal transportplan må inneholde en helhetlig plan for skredsikring av veiene, fortsetter Følling.

Jenny Følling, leder av Nasjonal rassikringsgruppe.
Jenny Følling, leder av Nasjonal rassikringsgruppe.

Nasjonal rassikringsgruppe er i tillegg er opptatt av at NTP må plassere ansvaret for hvem som skal koordinere et felles system for kontinuerlig registrering av skred og hvordan vi måler skredfaktoren. En oversikt over det nasjonale behovet er et avgjørende beslutningsverktøy. Det er tross alt dette vi styrer våre prioriteringer etter, og det haster med å komme i gang.