Dette kostet noen tusenlapper i gebyr.

Lastet feil - det kostet over 20.000 kroner i gebyr

Hadde militærkjøretøyet blitt kjørt litt lenger frem på semitraileren, hadde turen hatt en mulighet til å gå i pluss.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Fredag 11. juni ble et tyskregistrert vogntog, lastet med et militært kjøretøy, stoppet på Ånestad kontrollstasjon rv. 3/ rv. 25 i Innlandet.

Det viste seg at vekten på semiakslene var 29,2 tonn, mens maksimalt tillatt var 24 tonn. Det ble gitt et overlastgebyr på 20.900 kroner til bileieren.

Ved å kjøre lasten litt lenger frem på semitraileren, var alle vekter innenfor regelverket. Men før transporten kunne fortsette ferden fra Tyskland til Trøndelag, måtte gebyret betales. Dette skjedde ikke på fredag, og dermed ble den tyske sjåføren værende på kontrollplassen i helgen.

AT.no får opplyst fra Jannicke Hauan Strand, senior kommunikasjonsrådgiver hos Forsvarsmateriell at dette ikke er et militært kjøretøy som skal til Forsvaret.

Det vil si at det ikke er bestilt av det norske Forsvaret, men at det kan tilhøre et alliert land. Forsvarsmateriell hadde ikke oversikt over dette, så vi har tatt kontakt med Forsvarsdepartementet for å få en avklaring på tilhørigheten til det militære kjøretøyet:

- Transporten er rutinemessig alliert aktivitet i forbindelse med alliert øving og trening. Denne transporten var en spesialtransport godkjent av Statens Vegvesen i forkant. Det er vognfører som har ansvar for at lasten er riktig iht. gjeldende regelverk og søknad under utførelse av transporten, sier major/talsperson Elisabeth Q. Eikeland ved Forsvarets operative hovedkvarter til AT.no.

Powered by Labrador CMS