ELEKTRISK: Bileier Knut Hellerød fra Hellerød Transport AS og adm. direktør i Transport-Formidling, Per-Jørgen Melnes.

Nå gjør konsernet tidenes grønne investering 

Gjennom oppkjøp og solid organisk vekst har Transport-Formidlingen inntatt plassen blant de største godstransportørene i Norge. Nå gjøres en stor investering innen elektrifisering.

Publisert Sist oppdatert

Før sommeren sikret Transport-Formidlingen SA seg fullt eierskap i Nortransport AS, hvor de hadde kjøpt seg opp fra 2014. Med oppkjøpet har konsernet over 500 biler. I tillegg kommer 50 prosent eierskap i havneselskapet Norsteve AS, som gir en sømløs overgang fra sjø til land.

– Oppkjøpene er fordelaktige både for kundene og de rundt 100 andelseierne i Transport-Formidlingen. Bedre transportkapasitet øker vekstmulighetene blant landets største kjøpere av godstransport. Samtidig har vi bedre evne til å gjøre de riktige investeringene i mennesker og digitale løsninger, sier adm. direktør Per-Jørgen Melnes i Transportformidlingen.

Frakter gods for landets største bedrifter

Blant kundene finner vi navn som Asko, Bama, Rema, Brødrene Dahl, Optimera, Maxbo, Posten og Oslo kommune. I 2023 vil disse og andre kunder kjøpe transporttjenester for over 1,1 milliarder kroner fra Transport-Formidlingen.

– Det ligger mye anerkjennelse i å bli valgt av slike navn. Med deres størrelse kan de sette store krav til kapasitet, service, it-løsninger, miljø og arbeidsforhold. Når kundene vokser i sine markeder, betyr det mer gods på veien, og flere oppdrag for våre andelseiere, sier Melnes.

36 prosent vekst og på tå hev for andelseierne

I løpet av de siste fem årene har de tre selskapene Transport-Formidlingen, Nortransport og Norsteve vokst med 36 prosent. Melnes sier at samvirkeformen innebærer at de hele tiden må være på tå hev for å tilby de beste rammebetingelsene for bileierne som er medlemmer og andelseiere:

– Eierne ønsker seg flere oppdrag og avkastning på investeringer i egne biler. De vil også ha et velfungerende apparat som støtter dem i det daglige, slik at de kan konsentrere seg om å gjøre en best mulig jobb. Det er slike hensyn sentralen jobber med både på strategisk og operasjonelt nivå.

Gjør stor investering i 50 ladestasjoner i Oslo

Nå foretar Transport-Formidlingen en betydelig investering i ca. 50 ladestasjoner på sin tomt i Oslo, som legger grunnlaget for å ta større markedsandeler innen frakt i hovedstaden.

– Kundene setter større krav til utslippsfri frakt, og vi skal selvsagt være en del av det grønne skiftet. At konsernet nå passerer 1,1 milliarder i omsetning, betyr at vi har løftekraft til å investere i morgendagens etterspørsel innen godstransport. Ladestasjonene gir gevinster for kunder, andelseiere og lokalsamfunnet, sier Melnes.

Forberedt på strengere krav til underleverandører

I tillegg til flere og strengere miljøkrav, setter de største kjøperne av godstransport stadig strengere krav til arbeidsvilkår i leverandørkjeden.

– Åpenhetsloven var en gamechanger, og Oslo kommune setter enda strengere krav, blant annet til lærlingordninger. Når andelseierne i stor grad er sjåførene som utfører oppdragene, ligger det i sakens natur at selskapet må drive på en måte som tar hensyn til avlønning, helse, miljø og sikkerhet.

Powered by Labrador CMS