I sitt 375. år toppet Posten nok en gang listen over Norges mest innovative bedrifter. Bilde av elektrisk drevne distribusjonsbiler på Svalbard

Nordisk pakkevekst, men svekket årsresultat i Postens 375. år

Adressert post gikk ned med elleve prosent.

Publisert Sist oppdatert

Postens foreløpige årsresultat for 2022 og 4. kvartal er svakere enn året før som følge av uro i markedet og økte kostnader grunnet geopolitiske forhold.

Konsernet hadde en organisk vekst i 2022 på 4,5 prosent. Omsetningen ble 23.429 mill. kroner. Sammenlignet med 2021 var det en nedgang på 5,2 prosent hovedsakelig som følge av at Frigoscandia Sverige ble solgt i slutten av 2021. Den solgte virksomheten hadde en omsetning på 2568 mill. kroner i 2021.

Konsernsjef Tone Wille i Posten Norge kommer med både gode og dårlige nyheter om konsernets resultater i 2022.

- Vi er godt fornøyde med at vi har vunnet nye store kunder og tatt markedsandeler i et krevende marked. Det er også gledelig at vi kan vise til god leveringskvalitet, fornøyde kunder og at Posten har høy tillit i befolkningen, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge.

Urolig marked

2022 var preget av geopolitiske forhold som skapte stor uro i markedet og rekordhøye energipriser. Høy inflasjon og stigende renter har svekket husholdningenes kjøpekraft og de økonomiske vekstutsiktene. Dette har påvirket forsyningskjedene i hele logistikkbransjen og Postens resultater.

Nøkkeltall 4. kvartal 2022 (4. kvartal 2021 i parentes)

  • Driftsinntekter (MNOK): 6 423 (6 778)
  • Justert driftsresultat (MNOK): 17 (314)
  • Driftsresultat (EBIT) (MNOK): -176 (239)

Justert driftsresultat for 2022 ble 439 mill. kroner, en nedgang på 1086 mill. kroner fra et historisk godt 2021. De utfordrende markedsforholdene og et vesentlig høyere kostnadsnivå for transportbransjen forventes å fortsette fremover.

- For å håndtere unormalt stor usikkerhet fremover vil vi balansere behov for økt kostnadseffektivitet med utviklingstiltak som sikrer langsiktig konkurransekraft. Vi har tro på fortsatt vekst og vil prioritere investeringer i økt kapasitet og tjenesteutvikling, sier konsernsjef Wille.

Doblet vekst i nordisk pakkevolum siste tre år

Logistikkvolumene har i 2022 holdt seg på et godt nivå på tross av en krevende markedssituasjon. Pakkevolumene fra netthandel vokste med 7 prosent. Fra 2019 til 2022 har konsernet nær doblet sitt nordiske pakkevolum. Veksten har vært spesielt stor i Sverige i 2022.

Volumet med adressert post ble redusert med 11 prosent i 2022.

Posten eldst og mest innovativ

Nøkkeltall 2022 (2021 i parentes)

  • Driftsinntekter (MNOK): 23.429 (24.716)
  • Justert driftsresultat (MNOK): 439 (1525)
  • Driftsresultat (EBIT) (MNOK): -110 (1462)
  • Egenkapitalandel %: 30,0 (39,7)
  • Avkastning på investert kapital/ROIC %: 4,1 (16,4)
  • Egenkapitalavkastning (etter skatt) %: -3,9 (14,5)

I sitt 375. år toppet Posten nok en gang listen over Norges mest innovative bedrifter. Det var innovasjonsmagasinet InnoMag som sto bak kåringen for 2021, som ble delt ut i 2022.

- Å være Norges eldste bedrift og bli kåret til den mest innovative er vi stolte av. Det gir anerkjennelse av den jobben vi gjør og viser at vi er på rett vei, sier konsernsjef Wille.

- Vi tester og tar i bruk ny teknologi. Alt fra innføring av datadrevet verdikjede, maskinlæring som gir mer treffsikker informasjon om leveringstidspunkt, til testing av levering med droner og roboter.

Posten er et av få norske selskaper som kutter klimautslipp i tråd med Parisavtalen. Det pågår en omfattende omstilling til utslippsfrie kjøretøy og per 2022 var andelen utslippsfrie kjøretøy 44 prosent.

Sykefraværet for 2022 endte på 6,9 prosent, 0,9 prosent høyere enn året før som følge av mye korona-relatert fravær. Skadefrekvensen, H2, gikk ned og endte på 7,0 sammenlignet med 9,3 i 2021.

Nedenfor vises tallene for Posten Norge AS. Tallene her er uten datterselskaper, derfor er de annerledes enn for hele konsernet i alle land samlet:Powered by Labrador CMS