STRATEGISK PLASSERT: En ny fyllestasjon for hydrogen til tyngre kjøretøy kommer på plass i 2025 ved Mjøsa, sør for Kolomoen, sik at den dekker transport mellom Oslo og Trondheim både via Gudbrandsdalen og Østerdalen.

Ny fyllestasjon for hydrogen til tungtransport

Skal gjøre det lettere å kjøre hydrogendrevet tungtransport inn til Norge fra Sverige og innad i Norge mellom Oslo og Trondheim, Oslo og Nord-Vestlandet samt Trondheim og Nord-Vestlandet.

Publisert Sist oppdatert

Enova går inn med ti millioner kroner til bygging av en fyllestasjon for hydrogen på Innlandsporten sør for Kolomoen i Innlandet. Stasjonen, som skal bygges og eies av Vireon, skal stå ferdig i 2025. Dette blir den sjette fyllestasjonen for hydrogen til tungtransport i Sør-Norge og det vil da være mulig for tyngre kjøretøy å kjøre utvalgte korridorer gjennom landsdelen.

– Enova støtter dem som går foran og vår oppgave her er å styrke den kommersielle bruken av hydrogenkjøretøy slik at vi får mer energi- og klimaeffektiv land- og massetransport på vei mot lavutslippssamfunnet. Med dette tilsagnet kan det bli mulig for tyngre hydrogendrevne lastebiler å betjene de mest sentrale rutene i Sør-Norge, sier Marie Tranaas Skjærvik, markedssjef i Enova.

Norges første komplette energistasjon

Vireon er et heleid datterselskap av Norwegian Hydrogen, og selskapet har med dette tilsagnet fått støtte til i alt fire fyllestasjoner for hydrogen i Norge: Vestby, Stavanger, Dombås og Innlandsporten. 

De har nå et halvt år på seg til å fatte en investeringsbeslutning for disse stasjonene. I tillegg er det en stasjon i Trondheim som Asko har fått støtte til og det kommer en stasjon i Hellesylt som Vireon bygger uten støtte.

NETTVERK: Den nye stasjonen på E6 Innlandsporten, er med på å danne et nettverk i Norge og Sverige for fylling av hydrogen.

Stasjonen ved Innlandsporten blir trolig Norges første komplette energistasjon, den har alle energibærere for lette og tunge kjøretøy: bensinstasjon, ladestasjon, fyllestasjon for biogass (støttet av Enova) og fyllestasjon for hydrogen.

– Vi ønsker å bygge hydrogenkorridorer for tungtransporten i hele Norden. Støtten til stasjonen på Innlandsporten er svært viktig for en korridor mellom Oslo og Trondheim, da stasjonen ligger perfekt til både for dem som vil kjøre E6 og dem som vil kjøre Østerdalen. Med støtten som allerede er innvilget til stasjon på Vestby og Dombås peker Vestby/Oslo-Trondheim seg ut som det som kan bli Norges første hydrogenkorridor for tungtransport. Vi håper alle som kan tenke seg å teste ut hydrogen i tungtransporten nå tar kontakt og bidrar til å utvikle dette sammen med oss og våre partnere i H2 Truck og Grønt Landtransportprogram, sier Per Øyvind Voie, administrerende direktør i Vireon.

– Nå trenger vi flere hydrogenlastebiler

Med stasjonen ved Innlandsporten, vil det være mulig å kjøre tungtransport inn til Norge fra Sverige og innad i Norge mellom Oslo og Trondheim, Oslo og Nord-Vestlandet samt Trondheim og Nord-Vestlandet. 

Nå slår Skjærvik i Enova fast at mye ligger til rette for utprøving av hydrogendrevne lastebiler på disse strekningene og at Enova nå ønsker å se at det investeres i kjøretøyene fremover. Dette er en forutsetning for at det skal bli aktuelt å etablere ytterligere stasjoner.

– Nå trenger vi flere hydrogenlastebiler på norske veier slik at stasjonene får kunder. Slik vil vi bidra til å styrke grunnlaget for videre utvikling og styrket konkurransekraft, sier Skjærvik.

Må kutte utslipp

Veitrafikken står for 18 % av Norges totale utslipp av klimagasser og størstedelen av utslippene kommer fra tunge kjøretøy, personbiler og varebiler. For at Norge skal nå sine klimamål, er det helt avgjørende å kutte utslipp i veitrafikken:

– Vi har behov for mer enn bare batteridrevne lastebiler når vi skal kutte utslippene fra tungtransporten. Nå gir Enova støtte til enda en fyllestasjon for hydrogen, og etter hvert vil vi få et godt nettverk av hydrogenstasjoner i Sør-Norge. Dette vil bidra til at hydrogenlastebiler kan bli en viktig del av klimaløsningen, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (AP).

Powered by Labrador CMS