Den kjente E6-brua på Svinesund er det fremste symbolet på grensen mellom Norge og Sverige. Det samme er bompengeinnkreving. Innkrevingen er nå avsluttet.

Oppløser bompenge-selskapet Svinesundsforbindelsen

Nå er innkrevingen avsluttet og bompengeselskapet vedtatt oppløst.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Etter at bompenger over Svinesund opphørte 15. mars er bompengeselskapet Svinesundsforbindelsen AS nå vedtatt oppløst.

Selskapet har krevd inn bompenger siden 1. juni 2005 for å finansiere Svinesundsforbindelsen, som var ny Svinesund bru, tollstasjoner og med tilhørende veisystem på begge sider av grensa.

Selskapet avholdt onsdag 19. mai 2021 sin siste ordinære generalforsamling.

Innkrevingen av bompenger skulle opphøre høsten 2020, men inntektssvikten som en følge av koronasituasjonen gjorde at den ble videreført til mars. Da Svinesundforbindelsen ble åpnet i 2005 var det opprinnelige anslaget at det skulle betales bompenger helt til 2025.

Covid-19-effekt

I 2020 er det registrert 3,1 millioner passeringer over Svinesund, fordelt på 75,5 prosent lette og 24,5 prosent tunge kjøretøy.

Dette er en trafikknedgang på hele 64,3 prosent, som tilskrives reiserestriksjoner og annet knyttet til koronapandemien.

Men selskapet har hatt solid drift i 2020, med en fortsatt nedgang i driftskostnadene på 7,5 millioner i forhold til året før.

54 millioner igjen

De samlede bruttoinntekter i 2020 ble 100,8 millioner kroner, mens driftskostnadene var 13,8 millioner kroner.

Driftsresultat før disposisjoner og renter ble 87 millioner kroner, som er en reduksjon på hele 91,5 millioner kroner fra 2019.

Ved årsskiftet 2020-21 hadde selskapet en total lånegjeld på 54 millioner kroner etter at det ble nedbetalt 50 millioner kroner på selskapets lån i 2020.

Svinesundforbindelsen AS har tilstrekkelig med midler å dekke sine forpliktelser knyttet til gjenstående lån og avviklingskostnader på begge sider av grensen. Siste gjeldsforpliktelse opphører 30. juni i år.

Det nåværende styret – Arne Øren (leder), Elzbieta Hagen (nestleder) og Olav Moe (medlem) er valgt som avviklingsstyre.

Powered by Labrador CMS