PÅ TAKET: Sjåførene ble ilagt kjøreforbud til snø og is var fjernet fra biler og tilhengere.
PÅ TAKET: Sjåførene ble ilagt kjøreforbud til snø og is var fjernet fra biler og tilhengere.

Politiet avslørte snø og is – sjåfører måtte å bryte HMS-regler for å få kjøre videre

Spørsmålet blir om man skal bryte veireglene eller HMS-reglene.

Publisert

I Tyskland brukte politiet denne uken drone til å sjekke om det var snø/is på skap og kapell på vogntog som kjørte på riksvei B253.

Det ble funnet totalt 19 slike tilfeller, og disse ble stoppet av politiet.

Sjåførene fikk bøter på 80 euro, ett straffepoeng i førerkortet, og fikk kjøreforbud inntil takene var renset. Ifølge politiet innebar dette i flere tilfeller at man måtte fjerne et islag med to til tre cm tykkelse.

Sjåførene klatret opp på takene og fjernet snø og is med blant annet koster. I Tyskland er det krav i HMS-forskriftene at det brukes sikring med seler etter rekkverk når det arbeides i høyden på lastebiler og tilhengere. Dette var det dårlig stelt med i kontrollen.

DRONE: Tysk politi brukte drone for å sjekke tak på skap og kapell.
DRONE: Tysk politi brukte drone for å sjekke tak på skap og kapell.

Sjåfører er hver vinter satt i en situasjon der de må velge mellom å bryte veireglene ved å kjøre med is/snø på taket, eller utsette seg for helsefare ved å skli rundt på taket og fjerne is og snø.

Med politiet i ryggen og et kjøreforbud som gjaldt til isen var fjernet, valgte sjåførene naturlig nok å overse HMS-en. Det samme gjorde altså politiet.

Det beste er å ha maskiner som fjerner is og snø på taket før man kjører ut på veiene. Et eksempel vises nedenfor:

Powered by Labrador CMS