Volvo skal motta SSAB-stål som er laget fossilfritt, til produksjon av sine kjøretøy og maskiner.
Volvo skal motta SSAB-stål som er laget fossilfritt, til produksjon av sine kjøretøy og maskiner.

Samarbeider om anleggsmaskiner og kjøretøy laget av fossilfritt stål

Volvo-konsernet og den svenske stålprodusenten SSAB har inngått en avtale om forskning, utvikling, serieproduksjon og kommersialisering av verdens første kjøretøy og maskiner laget av fossilfritt fremstilt stål.

Publisert

Alt i år planlegger Volvo å starte byggingen av konseptkjøretøy og komponenter laget av SSAB-stål som er fremstilt med bruk av hydrogen.

- Vi er fast bestemte på å bli et klimanøytralt selskap senest i 2050, på linje med Parisavtalen. Det innebærer at våre kjøretøy og maskiner skal være utslippsfrie når de er i drift, men også at vi ser over materialer som benyttes i våre produkter, som stål, går over til fossilfrie alternativer også her. Dette er et viktig skritt på veien mot helt klimanøytrale transporter, sier adm. direktør og konsernsjef Martin Lundstedt hos Volvo.

- En industriell revolusjon

- Vi tar nå et stort skritt mot en helt fossilfri verdikjede hele veien ut til sluttkunde. Til sammen arbeider vi med våre kunder for å minimere deres klimapåvirkning og samtidig forsterke deres konkurransekraft. Vi ser på hvordan vi skal kunne bli en mer heldekkende leverandør av fossilfritt stål til våre kunder - som Volvo. Det er en grønn industriell revolusjon som vi ser vokse frem, sier Martin Lindqvist, adm. direktør og konsernsjef i SSAB.

Serieproduksjon i 2022

I år starter Volvo å bygge de første konseptkjøretøyene og -maskinene med stål fra SSAB - fremstilt med bruk av hydrogen.

I løpet av 2022 skal man starte serieproduksjon i liten skala, og siden trappe opp mot en masseproduksjon. Volvo og SSAB skal også samarbeide om forskning og utvikling for å optimere stålet som brukes i maskiner og kjøretøy, med tanke på vekt og kvalitet. De skal utvikle «flere produkter» av fossilfritt stål med mål om serieproduksjon innen noen år.

Det nyproduserte fossilfrie stålet fra SSAB blir et viktig komplement til tradisjonell og gjenvunnet stål, som i dag inngår i Volvos lastebiler, anleggsmaskiner og andre produkter.

Stålet produseres med hydrogen eller med «fossilfri strøm».

SSAB skal benytte Volvo-kjøretøy

Innenfor rammen for partnerskapet inngår også å gjennomgå felles logistikkløsninger som kan bidra til å minimere SSABs miljøpåvirkning ved interne og eksterne transporter. Ambisjonen her, er å bruke kjøretøy fra Volvo som drives med batterier eller brenselsceller.

SSAB har som mål å starte leveranser av fossilfritt produsert stål til markedet i kommersiell skala i 2026. Utviklingen av en fossilfri verdikjede fra gruve til ferdige stålprodukter skjer innenfor rammene av Hybrit-initiativet som SSAB har sammen med LKAB og Vattenfall siden 2016.

I august 2021 skal et pilotanlegg stå klart. Det skal i løpet av «kort tid» starte produksjon av mindre jernvolumer fremstilt med hydrogen. Dette skal benyttes til samarbeidet med Volvo.