Fra venstre: Peter Stangeland, markedsdirektør, Knut Eriksmoen, adm.dir. og Hans-Thomas Andersen, direktør landdivisjonen.
Fra venstre: Peter Stangeland, markedsdirektør, Knut Eriksmoen, adm.dir. og Hans-Thomas Andersen, direktør landdivisjonen.

Setter 25 nye elektriske laste- og varebiler i drift denne våren

DB Schenkers mål om utslippsfri distribusjon i Oslo er nådd. Nå rulles det ut elektriske vare- og lastebiler i de største norske byene. Innen utgangen av 2021 skal distribusjonen i bysentra være 100% elektrisk.

Publisert

Selskapets ambisiøse mål om å løse all varedistribusjon i Oslo med null utslipp er nådd. Ved etableringen av Oslo City Hub, og en 100% omlegging fra diesel til elektrisk, har Oslo fått en betydelig miljøgevinst på ca. 400 tonn CO₂ i reduksjon pr. år. Nå står resten av landet for tur.

Null utslipp i «større» norske byer i løpet av 2021

DB Schenker har ambisjoner om å levere med null utslipp i all bydistribusjon «i alle større norske byer» innen 2021.

Selskapet har så langt investert solid i ny elektrisk bilpark, og ruller ut 25 nye elektriske laste- og varebiler i hele landet denne våren.

- Investeringen i bærekraftig bydistribusjon vil fortsette gjennom 2021, til vi har nådd målet om 100% elektrisk distribusjon i alle større norske byer, står det i en pressemelding fra konsernet.

Elektrisk, biogass, hydrogen og økt togtransport

- Vi har en klar strategi for å redusere CO₂-utslippene fra vår virksomhet til et absolutt minimum. Dette innebærer at man innen 2025 implementerer ulike prosjekter som i sin tur skal sørge for at minimum 80% av transportene vil gjennomføres med nullutslipp. Dette gjelder både i byene, og mellom byene, står det videre.

Dette skal gjøres gjennom en stor konvertering av dieseldrevne kjøretøy til en kombinasjon av både elektriske kjøretøy, biogasskjøretøy og økt andel av gods på tog. Senest innen 2027 skal alle transporter gjennomføres med klimanøytralt drivstoff.

Det antas også at hydrogen vil være implementert i enkelte deler av kjøretøyflåten innen den tid.

Alle tiltakene er ledd i DB Schenker-konsernets globale målsetting om 100% utslippsfri bydistribusjon innen 2030.