Fra og med 1. september gjør Statens vegvesen kort prosess når noen blir tatt for å bryte reglene for kjøre- og hviletid. Istedenfor anmeldelse, blir det ilagt et gebyr på stedet. Kjøretøyet kan holdes tilbake dersom det er mistanke om at gebyret ikke vil bli betalt.
Fra og med 1. september gjør Statens vegvesen kort prosess når noen blir tatt for å bryte reglene for kjøre- og hviletid. Istedenfor anmeldelse, blir det ilagt et gebyr på stedet. Kjøretøyet kan holdes tilbake dersom det er mistanke om at gebyret ikke vil bli betalt.

Slutt på anmeldelse for brudd på kjøre- og hviletid

Fra og med 1. september anmelder ikke Vegvesenet lenger sjåfører for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. De ilegger istedenfor et gebyr på opp til 20.000 kroner for sjåføren og opp til 40.000 kroner per sjåfør til foretaket.

Publisert Sist oppdatert

- I dag anmelder vi brudd på kjøre- og hviletid til politiet, men fra 1. september kan vi ilegge gebyr for slike brudd selv. Det vil frigjøre mye tid hos oss og hos påtalemyndigheten. Vi tror også gebyr vil være mer preventivt enn en anmeldelse, sier Kjetil Wigdel, avdelingsdirektør for Statens vegvesen Utekontroll.

Hvilke overtredelser endringen gjelder for, er spesifisert i forskriften. Den finner du her: Forskrift om gebyr for visse overtredelser av veitrafikklovgivningen - Lovdata

- Vil føre til færre overtredelser

Både fører og transportforetak vil få gebyr ved brudd. Gebyrenes størrelse vil variere fra 1000 kroner til 4000 kroner per overtredelse.

Se prislisten over de nye gebyrene her

Hvis en fører blir stoppet med flere overtredelser, betyr det flere gebyr. Samlet gebyr kan imidlertid ikke overstige 20.000 kroner for en fører i en enkelt kontroll. Tilsvarende gebyrtak for transportforetak er på 40.000 kroner per sjåfør.

- Vi mener disse gebyrene er av en slik størrelse at de vil føre til færre overtredelser. Det vil igjen føre til mer uthvilte tungbilførere og bedre trafikksikkerhet for alle trafikanter. Det at foretakene også får gebyr, mener vi vil bidra til likere konkurransevilkår i transportbransjen og bedre arbeidsvilkår for førerne, sier Kjetil Wigdel.

Dersom det er mistanke om at gebyr ikke blir betalt, har Statens vegvesen mulighet til å holde igjen kjøretøyet.

- I den nye forskriften er det også innført et såkalt solidaransvar for en rekke overtredelser. Det innebærer at både fører og foretak kan bli holdt ansvarlig for gebyret, sier Wigdel.

Flere endringer i vente

Statens vegvesen jobber med tilsvarende forskriftsendringer for andre overtredelser.

- Vi ønsker blant annet å gå fra anmeldelse til gebyr for enkelte brudd på kabotasjereglene. Dette håper vi å få på plass i før utgangen av året. Våre forslag til endringer på dette området var ute på høring fram til 16. august i år. Vi vil komme med en høringsoppsummering og et nytt endringsforslag i løpet av kort tid, sier Wigdel.

Powered by Labrador CMS