Slutter med Shell-stasjoner i Norge

Energiselskapet St1 har siden 2015 eid og drevet de rundt 300 norske Shell-stasjonene under en merkevarelisens med Shell.

Publisert

Nå tar selskapet skrittet videre og vil drive videre under eget merkevarenavn. Mot slutten av en overgangsperiode på et par år, vil Shell-stasjoner både i Norge, Sverige og Finland bli omprofilert til St1-stasjoner.

St1 kjøpte i 2015 en stor del av Shells forretningsvirksomhet i Norge. Dette omfattet blant annet hele depotnettverket, logistikk, marine drivstoff og energistasjonene. Samtidig ble selskapene enig om en lisensavtale som har betydd at det er Shells merkevareprofil som er brukt i stasjonsdriften. Allerede i 2010 kjøpte St1 den tilsvarende virksomheten i Finland og Sverige, samt et raffineri i Göteborg fra Shell. Totalt har St1 ca. 1270 stasjoner, hvorav en del av disse i Sverige og Finland allerede opereres under St1s egen merkevare. Nå tar imidlertid St1 sin egen merkevare i bruk på samtlige 1270 stasjoner, hvorav 300 ligger i Norge.

Selskap i energiomstilling

St1 satser tungt innen energiomstilling, og tilbyr i stadig økende grad blant annet biogass og lading til sine kunder, i tillegg til mer tradisjonelle fornybare drivstoff som biodiesel, HVO og bioetanol. Nettverket består av både ubemannede stasjoner og større “markedsplasser” med butikk, kafé og bilvask. Fornybart drivstoff består av en stadig økende del av omsetningen, og i 2022 var denne på 17.4 prosent. 

NYTT NAVN: Shell-stasjonene i Norge skal bli St1-stasjoner.

– Shell har vært en god samarbeidspartner i mange år, og mange av oss jobbet i sin tid i Shell før oppkjøpet i 2015. Imidlertid mener vi nå tiden er inne for å videreutvikle vår egen merkevare i energiomstillingen vi går inn i. Det er en utfordrende markedssituasjon vi står i, og vi tror at vår egen merkevare gjør oss mer robust ved at vi fokuserer på egen strategi og én merkevare, sier markedsdirektør Erlend Føleide. 

– Vår visjon i St1 er å være ledende på produksjon og salg av CO₂-bevisst energi, og våre investeringer i fornybare løsninger viser at det også settes penger i å jobbe mot vår visjon. Det at vi nå fokuserer hele driften av stasjonsnettverkene våre inn under én merkevare støtter opp under strategien og gir oss anledning til å fokusere helhetlig som selskap, avslutter Føleide. 

Powered by Labrador CMS