Illustrasjonsbilde av fartsmåling over en strekning.
Illustrasjonsbilde av fartsmåling over en strekning.

Statens vegvesen skal beslutte strekningsmåling av fart

Statens vegvesen skal i samråd med politiet heretter beslutte hvor det skal iverksettes automatisk strekningsmåling av fart (SATK).

Publisert Sist oppdatert

Samferdselsdepartementet ber om at Statens vegvesen fastsetter reviderte retningslinjer for automatisk trafikkontroll (ATK) og automatisk strekningsmåling av fart (SATK). Videre gir departementet etaten myndighet til å fatte beslutninger om iverksetting av SATK etter faglige vurderinger. Begge deler skal skje i samråd med politiet.

Beslutningen omfatter også strekninger der Statens vegvesen allerede har sendt søknad om bruk av SATK, herunder riksvei 3 Kvikneskogen og E39 Bømlafjordtunnelen.

- Vi arbeider med å få satt SATK i drift på de to strekningene. Vi vil også lage rutiner for hvordan grunnlaget for å vurdere nye ATK- og SATK-tiltak skal utarbeides, sier Guro Ranes, avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen.

Halverer antall drepte

Per Morten Lund, direktør transport og samfunn i Statens vegvesen, er fornøyd med avklaringen fra Samferdselsdepartementet.

- Vi vet at streknings-ATK har god effekt der vi har utfordringer med høy fart, og at det er et viktig verktøy i arbeidet med å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken, sier Lund.

En evaluering gjennomført av Transportøkonomisk institutt for Statens vegvesen i 2014, viste at antall drepte og hardt skadde ble halvert på strekninger der det var innført SATK.

Ber om særlige informasjonstiltak

Samferdselsdepartementet ber Vegvesenet om å vurdere særlige informasjonstiltak på strekninger med SATK for å øke trafikantenes forståelse og etterlevelse av fartsgrensen på strekningene.

Departementet viser til fartsvisningstavler, skilt med påminnelse om gjeldende fartsgrense og pågående måling som aktuelle tiltak.

Slik virker strekningsmåling av fart.