STARTSKUDDET: Det var byrådssekretær Lars Gravråk hos Byråd for næring og eierskap i Oslo kommune som fikk gleden av å plugge inn den første ladeledningen på Grønnlikaia og markerte dermed åpningen av Norges hittil største ladeplass for tungbiler.

Største ladestasjon for lastebil

GRØNNLIKAIA: Mandag 12. juni åpnet Norges hittil største offentlige ladestasjon for lastebiler. De tre ladestolpene har plass til seks lastebiler.

Publisert Sist oppdatert

Det er Recharge som skal drifte ladestasjonene som er bygd i fellesskap av Oslo Havn KF og Bymiljøetaten i Oslo kommune. Grønnlikaia ligger sentralt plassert langs E18 rett utenfor Oslo sentrum, og er lett tilgjengelig for all trafikk som ankommer Oslo sørfra, eller som kjører på Sjursøya-terminalen. Ladepunktene på Grønnlikaia kan lade på høy effekt med inntil 300 kW, og variabel spenning mellom 400 og 1000V. Stasjonene er bygd med tanke på å kunne øke effekten i fremtiden.

ELEKTRISK: Stemningen var nærmest elektrisk da den nye ladeplassen ble åpnet.
ELEKTRISK: Stemningen var nærmest elektrisk da den nye ladeplassen ble åpnet.

Foregangsby

I 2020 vedtok Oslo bystyre at kommunen sammen med transportnæringen skal gjøre Oslo til en foregangsby for utslippsfri tungtransport.

Derfor har kommunen ved Klimaetaten opprettet et klimatilskudd, slik at flere aktører kan søke om å bygge lade- og fyllestasjoner. Det har resultert i mange kommende prosjekter. Fra før finnes to offentlige ladepunkter, på Filipstad på den andre siden av Oslo havn, men Grønlia blir den første og største ladestasjonen for tyngre kjøretøy som er helt offentlig. Med denne etableringen går også startskuddet for et kommende nettverk av ladestasjoner i Oslo for tungtransport.

- Når bransjen er villig til å kjøpe utslippsfrie tunge kjøretøy, er det helt nødvendig at vi får flere lade- og biofyllestasjoner, sier byråd Rina Mariann Hansen.

Tett samarbeid

Oslo kommunes mål er å redusere klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030, sammenlignet med 2009-nivå.

- Vi må samarbeide med innbyggerne, næringslivet og alle andre relevante aktører for å få ned utslippene, og det gjelder ikke minst transportnæringen. Ladestasjoner er en forutsetning for å elektrifisere fremtidens tungtransport. Jeg gleder meg til den dagen alle tyngre kjøretøy lader istedenfor å benytte fossilt drivstoff, sier byråd Rina Mariann Hansen.

Kommunen stiller krav til nullutslipp- og biogasskjøretøy i alle sine anskaffelser fra 2025. Nå er byggebransjen i full gang med å etablere ladning til blant annet betongbiler i havna. Senere i år skal elektriske betongbiler fra Unicon og Norbetong settes i drift i Oslo.

Ladestasjoner er avgjørende

BRANSJEN: NLFs adm. direktør Geir A. Moe var på plass og syntes det var gledelig at man nå har doblet antall offentlig tilgjengelige ladestasjoner for lastebiler.
BRANSJEN: NLFs adm. direktør Geir A. Moe var på plass og syntes det var gledelig at man nå har doblet antall offentlig tilgjengelige ladestasjoner for lastebiler.

- Ladestasjoner er helt avgjørende for at transportnæringen skal kunne omstille seg og skifte til elektriske lastebiler. Våre medlemsbedrifter svarer at for dårlige lademuligheter er den største barrieren for å anskaffe lastebiler med annet drivstoff enn diesel, sier adm. direktør Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF).

- Ladestasjonen på Grønlia er en svært lovende start, men behovet er stort og ladeinfrastrukturen må bli langt større for en storstilt omstilling. Først og fremst må det legges til rette for at også kommersielle aktører bygger og drifter ladestasjoner, fortsetter han.

Mo oppfordret også politikerne til benytte de grepene vi allerede har for å redusere utslippene. Det betyr å øke både lengde og vekt på vogntogene, i tillegg til å sikre mer biodrivstoff og HVO for en raskere omstilling.

Oslo kommune har i Oslopakke 3 tilrettelagt for fritak i bomringen for tunge kjøretøy som går på elektrisitet, hydrogen og biogass. Ordningen gjelder for kjøretøy over 3500 kg, og varer foreløpig frem til 2027.

Powered by Labrador CMS