Tillater 34,5 meter fra 1. desember

Fra 1. desember tillater Trafikverket 34,5 meter lange vogntog, mot tidligere 25,25 meter, på mange hundre mil av veinettet i Sverige.

Publisert Sist oppdatert

– Fordelene med de lengre vogntogene, er at det kreves færre vogntog for å frakte like mye gods. Ifølge våre beregninger betyr det at vi kan redusere utslippene fra tungtrafikk med mellom 4 og 6 prosent, sier Sandra Nordahl, enhetsleder i Trafikverket.

Lange lastebiler gjør også at transportkostnadene reduseres, noe som skal styrke næringslivets konkurranseevne.

160 kommuner

Samarbeidet mellom Trafikverket, næringsliv, kommuner og Transportstyrelsen er en forutsetning for å kunne åpne opp veinettet for 34,5 meter lange vogntog på en god måte.

VEINETTET: Her er veinettet der det er tillatt med 34,5 meters vogntog i Sverige.
VEINETTET: Her er veinettet der det er tillatt med 34,5 meters vogntog i Sverige.

– Veinettet for lange lastebiler berører 160 kommuner og et flertall av kommunene åpner veiene sine samtidig med oss, basert på det gode samarbeidet som er gjennomført, sier Sandra Nordahl.

Mange hundre mil

Foreløpig består veinettet av et hovedveinett på ca. 450 mil vei og ca. 140 mil statlige forbindelsesveier som er identifisert i samråd og dialog med de 160 kommunene som på en eller annen måte er berørt av det utpekte veinettet. 

Totalt er det da ca. 590 mil med statlige veier som åpnes 1. desember 2023. I tillegg til dette kommer alle de kommunale forbindelsesveiene som er identifisert i samarbeid med kommuner.

- Færre ulykker

Lengre vogntog betyr lengre forbikjørings-strekninger. Det er gjort nøye forbikjøringsstudier hvor man har sett hvor mye lengre tid det tar å kjøre forbi de lengre vogntogene. Forskjellen er ikke så stor skriver Trafikverket i en nyhetsmelding.

– Det er ingen generell økt trafikksikkerhetsrisiko knyttet til at kjøretøyene blir nesten ti meter lengre. Tvert imot betyr færre lastebiler i veitrafikken færre ulykker. Alle lastebiler som er lengre enn 25,25 meter er utstyrt med skilt foran og bak på kjøretøyet. Når trafikantene ser skiltet kan de forberede sin eventuelle forbikjøring på en god måte, avslutter Sandra Nordahl.

LANGT VOGNTOG: Et slikt skilt skal være montert på de lange vogntogene i Sverige.
LANGT VOGNTOG: Et slikt skilt skal være montert på de lange vogntogene i Sverige.
Powered by Labrador CMS