For bred 1: Bergerønningen kontrollstasjon ved riksvei 3 i Alvdal.

To vogntog gitt kjøreforbud - de kjørte på en søndag

De var lastet for hverdags-kjøring.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Søndag ble to vogntog stoppet og gitt bruksforbud av Vegvesenet for å være over 260 cm brede. Slike transporter skal ikke skje i helg uten en dispensasjon.

Den ene ble stoppet på Ånestad kontrollstasjon, den andre på Bergerønningen kontrollstasjon, i Innlandet. Begge transportene var lastet med jordbruksredskap.

Det ble gitt bruksforbud med begrunnelse i Forskrift om bruk av kjøretøy § 5-11:

«1. Når lengden er mer enn 2,00 meter over det som er tillatt etter § 5-4 eller veglister i henhold til § 5-3 nr. 2 bokstav a eller bredden over 2,60 meter, gjelder følgende krav:

a. Kjøringen må ikke foregå fredag mellom kl. 1500–2400, eller fra kl. 0600 lørdag eller hverdag før helligdag eller offentlig høytidsdag til kl. 2400 søndag, helligdag eller offentlig helligdag. Kjøring kan likevel foretas frem til kl. 1500 dagen før 1. mai, 17. mai og Kristi himmelfartsdag. Politiet kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra disse bestemmelsene. Unntakene må være skriftlige.»

For bred 2: Ånestad kontrollstasjon ved rv.3/rv.25 i Løten.
Powered by Labrador CMS