I dag er det rundt 470.000 elektriske lette kjøretøy (person- og varebiler) og rundt 660 elektriske tunge kjøretøy (lastebiler og busser) på norske veier.

Trenger flere hurtigladere

Statens vegvesen og Miljødirektoratet anslår at det bør bygges 1500-2500 offentlige hurtigladere med høy effekt for tyngre kjøretøy til 2030.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Statens vegvesen og Miljødirektoratet har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet laget et kunnskapsgrunnlag om ladeinfrastruktur til elektriske kjøretøy.

- Vårt kunnskapsgrunnlag viser at Norge trenger mellom 6000 og 10.000 flere hurtigladere til lette kjøretøy og 1500-2500 hurtigladere til tunge kjøretøy innen 2030, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland og miljødirektør Ellen Hambro.

Forventer enormt salg av elektriske kjøretøy

Salgsmålene i Nasjonal transportplan tilsier at vi i 2030 vil ha nærmere to millioner elektriske person- og varebiler og rundt 35 000 elektriske busser og lastebiler.

Salgsmål for nullutslippskjøretøy:

  • Nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy (elbiler og hydrogenbiler) fra 2025.

  • Nye bybusser skal være nullutslippskjøretøy eller bruke biogass i 2025.
  • Innen 2030 skal nye tyngre varebiler, 75 prosent av nye langdistansebusser og 50 prosent av nye lastebiler være nullutslippskjøretøy

Referanse: Nasjonal transportplan (NTP) 2018-29

Behov for 1500-2500 hurtigladere til lastebiler og busser i 2030

Mindre ellastebiler har vært på veiene i noen år og større ellastebiler er på vei inn i markedet. Til høsten kan det rulle flere 44-tonnslastebiler med en batteripakke på 540 kWt (=rekkevidde på inntil 380 kilometer) på norske veier.

- Hurtigladeinfrastruktur til ellastebiler er en forutsetning for å øke salget av disse. For å gjøre det mulig for mindre aktører å elektrifisere lastebilparken, trengs også offentlig tilgjengelig hurtigladeinfrastruktur, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Antall elektriske kjøretøy i Norge i 2021 og i 2030 dersom salgsmålene i Nasjonal transportplan (NTP) nås.

For å dekke hurtigladebehovet for lastebiler og langdistansebusser anslår Statens vegvesen og Miljødirektoratet at det bør bygges 1500-2500 hurtigladere med høy effekt til 2030.

Det endelige behovet påvirkes både av antall elektriske tunge kjøretøy og om det finnes et bookingsystem for god utnyttelse av hver hurtiglader. Uten booking kan behovet for hurtigladere bli betydelig større, for å sikre god nok tilgjengelighet i sjåførpausene.

Ladeinfrastruktur til busser i kollektivtransport er ikke omfattet av rapporten, siden disse i liten grad trenger offentlig tilgjengelig lading.

Behov for inntil 14.000 hurtigladere til lette kjøretøy i 2030

I kunnskapsgrunnlaget anslås et behov for 10.000–14.000 hurtigladere til person- og varebiler i 2030, altså rundt 7000 flere hurtigladere enn vi har i dag.

Halvparten av dagens hurtigladere leverer 50 kW, mens nye hurtigladere bygges med 150 kW.

Ladingen vil altså kunne gå tre ganger så raskt på de nye laderne. Samtidig vil ikke alle bilene kunne lade så raskt. Det selges mange biler i dag som ikke kan lade på 150 kW og disse vil fortsatt være på veien i 2030.

Powered by Labrador CMS