Smøreoljer

LETTERE START: En av fordelene med tynnere smøreoljer er lettere kaldstart.

Utviklingen pushes av motorprodusentene

STADIG TYNNERE: For at motorprodusentene skal klare stadig strengere utslippskrav, må oljeprodusentene utvikle tynnere smøreoljer.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

STORE VOLUM: Eikemo foran en av dumperne til Boliden. Maskiner som dette stiller strenge krav til smøremidler for å unngå skader.

- I dagens transportnæring er det nærmest et ensidig fokus mot reduksjon av utslipp, noe som i praksis betyr lavere drivstofforbruk. Her har vi ulike tilnærminger hvor blant annet gass, hybrider og elektrisk alle trenger egne produkter, i tillegg til utviklingen av de tradisjonelle forbrenningsmotorene som også krever stadig endrede smøreprodukter, forteller salgssjef Geir Eikemo i Univar Solutions i Norden (distributør for Shells oljeprodukter).

- Når det gjelder smøremidler, har vi dermed jobbet i mange år med fokus på å redusere forbruket av drivstoff. Her endres de tradisjonelle teknologiene til mer moderne smøremidler. I praksis betyr det syntetiske smøremidler med lavere viskositet, noe som gjør at oljen flyter bedre når det er kaldt og sørger for lavere indre friksjon i motoren. Det gir letter start når det er kaldt, og gir mindre indre friksjon i både motor, girkasse og aksler ved arbeidstemperatur, fortsetter Eikemo som tidligere har vært teknisk sjef i Univar Solutions.

Mer stress på oljen

TYNNERE: Smøreoljene som benyttes bir stadig tynnere for mindre innvendig friksjon i motorene, forteller, salgssjef Geir Eikemo i Univar Solutions.

- For den tradisjonelle forbrenningsmotoren har utviklingen i motorteknologi gjort at der man for noen år siden, for eksempel, hadde en 10W/40 olje, benyttes det i dag en 5W/30 olje. Dette er et resultat av at motorkonstruksjonene endres. Motorvolumene reduseres for å spare vekt, samtidig øker ofte effektuttaket. Oljene utsettes derfor for mye mer stress i dag enn tidligere. De må tåle høyere temperatur, i tillegg skal jo skiftintervallene være de samme, eller lenger, og oljen må være god nok til at det ikke blir økt slitasje på motoren, sier Eikemo videre.

Går vi langt nok tilbake, kjørte en lastebil kanskje på en 15W40 olje, mens i dag går de på en 5W/30. Forskjellen på disse to oljene alene utgjør en drivstoffreduksjon på 2-3%, noe som betyr lavere drivstoffkostnader for eier, og ikke minst lavere utslipp.

Biologisk nedbrytbare

FETT: Når maskinene går i utsatte miljøer kreves det biologis nedbrytbare smøremidler og fett.

Alle oljer er i utgangspunktet biologisk nedbrytbare, men for å bli klassifisert som biologisk nedbrytbare er det blant annet et krav om at 60% av oljen eller smøremidlet er borte innen 28 dager. For å klare dette benyttes ester-baserte oljer. Ester er en organisk forbindelse som er dannet ved hjelp av en reaksjon mellom alkohol og organisk syre.

Tidligere ble disse oljene produsert med basis i vegetabilske oljer, men disse oljene tåler vann og forurensninger dårlig.

- Betyr dette at vi i fremtiden ikke kommer til å benytte petroleumsbaserte oljer og smøremidler?

- Det kommer til å være et stort behov for petroleumsbaserte oljer i lang tid. Men vi ser at innenfor enkelte områder, og da spesielt anleggsmaskiner som skal gå i gruver og andre utsatte områder, er det stadig oftere behov for å benytte hydraulikkoljer og smørefett som er biologisk nedbrytbare. Når det gjelder motoroljer, er det i dag mer fokus på syntetiske oljer som har lenger levetid. Det er heller ikke så vanlig at det blir utslipp av motorolje, sånn som smøremidler og hydraulikkslanger som innimellom ryker og forårsaker et utslipp. Skal man gjøre arbeid for kommune eller stat i bynære strøk eller spesielt miljøutsatte områder er det ofte et krav at det benyttes biologisk nedbrytbare produkter der det er mulig. Disse produktene er heller ikke skadelig for vannlevende organismer, noe som er svært viktig i arbeid i og rundt vann, sier Eikemo.

El trenger også olje

Selv om vi går over til elektriske maskiner etter hvert, vil ikke det bety at det blir slutt på behovet for oljer. Batteribankene trenger kjøling, og når det kommer til hydraulikkolje og smørefett, har disse maskinene samme behov som maskiner med forbrenningsmotorer. Valg av hydraulikkolje er her veldig viktig for å spare energi og få mest ut av hver batteriladning for å ha oppetid som er sammenlignbar med tradisjonelle maskiner.

Motorsport viktig

TEST: Shell benytter motorsport aktivt for å teste og utvikle oljeproduktene.

Alle de store oljeprodusentene jobber tett med motorprodusentene for å utvikle oljer og smøremidler tilpasset mer moderne motorer. En av de viktigste utviklingsfeltene er innenfor motorsport. Her utsettes motorer for enorme påkjenninger, og det stiller ekstreme krav til smøremidlene. Shell er som kjent en stor samarbeidspartner med Ferrari i Formel 1, og samler mye data fra dette samarbeidet.

Og det går «alltid» mange biler og maskiner, også i Norden, med nye oljeprodukter på tankene som er under utvikling. Shell og andre smøreoljeprodusenter utvikler stadig porteføljen for å levere produkter som kan hjelpe maskinprodusentene å redusere drivstoff / energiforbruket.

Powered by Labrador CMS