Kommentar av Glenn Lund om infrastruktur:

Ekstremvær som medfører flom, vind eller ras er en økende trussel.
Ekstremvær som medfører flom, vind eller ras er en økende trussel.

Vi må tenke nytt om infrastruktur - det kan være dårlig nytt for transportbransjen

Store deler av Østlandet har stått under vann, noe som påvirker både tog- og biltrafikk og i praksis delte Norge i to en periode forrige måned. Forvarsel om hyppigere ekstremvær, kombinert med økt vektlegging av eksterne trusler som følge av geopolitisk uro, bidrar til at myndighetene trolig vil prioritere mer å sikre det vi har enn å bygge nytt de neste tiårene.

Publisert

AT-Proff - «Alt på nett»
Digital tilgang til alt på at.no


kr. 990 for 1 år

BESTILL

AT-Proff - «Alt på nett»
Digital tilgang til alt på at.no + papirutgaven


kr. 1.490 for 1 år

BESTILL

Powered by Labrador CMS