FOR FÅ: Bransjen trenger flere sjåfører.

Vil gjøre det enklere for ukrainske lastebilsjåfører å jobbe i Norge

Vil senke kravet om antall timers utdanning til en brøkdel av dagens krav i Norge.

Publisert Sist oppdatert

– Bransjen trenger flere sjåfører, og det er det bra for både de ukrainske flyktningene og det norske samfunnet at kompetente yrkessjåfører får utøve yrket sitt. Samtidig skal vi være sikre på at tungbilsjåfører som kjører på norske veier, har tilstrekkelig kompetanse til å kjøre trafikksikkert, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet, sender Statens vegvesen nå et forslag på høring. Forslaget handler om å anerkjenne ukrainernes yrkessjåførutdanning fra hjemlandet i større grad.

I EØS er det fellesregler for utdanningskrav til lastebil- og bussjåfører som gjelder. For å kunne jobbe som yrkessjåfør, skal sjåførene gjennomføre utdanning på minimum 280 eller 140 timer, avhengig av alder og ønsket rettighetsnivå.

Forslaget som nå sendes på høring innebærer å redusere kravet til 55 timer for godstransport, 50 timer for persontransport eller 57 timer for kombinert utdanning, for ukrainere som kan dokumentere yrkessjåførkompetanse fra hjemlandet. Ukrainske flyktninger vil i tillegg kunne gjennomføre den avsluttende prøven med tolk.

EU har innført valgfrie midlertidige tilpasninger i de felleseuropeiske kravene til yrkessjåførkompetanse – og høringsforslaget følger opp disse. Denne ordningen utløper 6. mars 2025, i tråd med EUs midlertidige tilpasninger.

Siden vinteren 2023, har Norge anerkjent ukrainske førerkort i tunge klasser, og kravet om yrkessjåførkompetanse, kommer i tillegg til krav om førerkort i klasse C eller D.

De forenklede opplærings- og testkravene gjelder både buss- og lastebilsjåfører. Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet understreker at bussjåfører fremdeles må oppfylle lovfestede vilkår for kjøreseddel for persontransport.

Powered by Labrador CMS