Illustrasjonsbilde skade på lastebil. To stk. bergingspersonell er i ferd med å berge lastebilen på bildet.
Illustrasjonsbilde skade på lastebil. To stk. bergingspersonell er i ferd med å berge lastebilen på bildet.

Vil lage sentralt skaderegister for kjøretøy

Det er behov for pålitelig sentralt lagret informasjon om bilers skadehistorikk ved kjøp/salg.

Publisert Sist oppdatert

Behov for pålitelig informasjon om bilenes skadehistorikk i forbindelse med kjøp og salg har lenge vært etterspurt av aktører som Forbrukerrådet, NAF, Norges Bilbransjeforbund og Bilimportørenes Landsforening. Etter dialog med disse aktørene, ga derfor Samferdselsdepartementet Statens vegvesen i oppdrag å utrede behovet for å tilgjengeliggjøre skadeopplysninger for bil og et eventuelt rettslig grunnlag for dette nærmere, i august 2020. Denne utredningen ble levert 1. juni i år.

- Fornuftig

I utredningen vurderer Statens vegvesen det som hensiktsmessig og fornuftig å etablere et offentlig tilgjengelig skaderegister for bil.

Formålet vil være å hindre at kjøretøy med skader av betydning for trafikksikkerheten, blir omsatt i bruktbilmarkedet og brukt på norske veier, dersom det ikke kan dokumenteres at kjøretøyet er forsvarlig reparert.

Statens vegvesen foreslår videre at et skaderegister bør baseres på relevante opplysninger fra forsikringsselskapene, og suppleres med informasjon om verkstedsreparasjon. Utredningen tar ikke stilling til organisering og eierskap for et eventuelt register, men peker på behov for lovendringer.

- Vil styrke trafikksikkerheten og bedre forbrukervernet

Samferdselsdepartementet vil nå, på bakgrunn av Statens vegvesen tilrådninger, arbeide videre med denne saken i samråd med berørte aktører.

- Et slik register vil bedre forbrukervernet ved bruktbilkjøp, og ikke minst styrke trafikksikkerheten fordi det vil gjøre oss tryggere på at biler med alvorlige skader ikke vil kjøre på veiene våre, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Powered by Labrador CMS