Kanalbrua forbinder Jeløya og Moss sentrum.

Vil stenge to kjørefelt på Kanalbrua i Moss

Stålbjelkene på Kanalbrua i Moss er utsatt for sterk slitasje, slik at trafikkbelastningen må reduseres.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Viken fylkeskommune vil derfor stenge de ytterste kjørefeltene, frem til det er bygget ny bru.

Brua er del av fylkesvei 317 Helgerødgata som er eneste forbindelse mellom Jeløya og bysentrum i Moss. Den ble oppført i 1955 og de siste årene er det gjort flere vurderinger av firefeltsbruas tilstand og kapasitet.

- Dagens bru er preget av slitasje i de bærende konstruksjonene, slik at belastningen på brua må reduseres. Vi har derfor fått pålegg fra Vegdirektoratet om å gjøre nødvendige tiltak i tråd med dette, sier Elisabeth Bechmann, leder for Utbyggingsavdelingen i Viken fylkeskommune.

Trafikkmengde og alder

De kritiske faktorene er både bruas alder (64 år) og en trafikkmengde på 20.370 kjøretøy per døgn, noe som er høyere enn brua opprinnelig ble bygget for. Det vurderes derfor å redusere belastningen ved å stenge det ytterste kjørefeltet i begge retninger, noe som vil begrense antall kjøretøy på brua samtidig.

Alternativet til å stenge kjørefelt er en såkalt nedskrivning av dagens bru, noe som vil begrense hvilke kjøretøy som kan krysse den. Da ville man gå fra dagens tillatte akseltrykk på 10 tonn og totalvekt 50 tonn, til et akseltrykk på 8 tonn og totalvekt 40 tonn.

Skisse av hvordan man tenker å stenge av de ytre kjørefeltene på Kanalbrua i Moss.

- En slik nedskrivning vil medføre at verken busser eller tyngre utrykningskjøretøy som brannbiler kan benytte brua. Vi anbefaler i stedet løsning der to kjørefelt stenges for å redusere trafikkbelastningen, sier Elisabeth Bechmann.

Må gjøres våren 2022

Vegdirektoratet har kommet med pålegg om at tiltak må gjennomføres våren 2022, dersom man skal unngå en nedskriving av brua, og dermed begrensninger i hvilke kjøretøy som kan benytte den.

- Kanalbrua har siden 1993 vært godkjent for kjøretøy med inntil 10 tonns akseltrykk og 50 tonns totalvekt, der antall tunge kjøretøy som passerer anslås til å ligge rundt 2500 per døgn, opplyser Elisabeth Bechmann.

Nye undersøkelser har vist at brua ikke lenger tåler denne tungtrafikken i fire kjørefelt, men slike kjøretøy vil fortsatt kunne passere dersom man begrenser all trafikk til de to innerste kjørefeltene.

Viken fylkeskommune har satt i gang et forarbeid til reguleringsplan for ny Kanalbru. Målet er at selve planprosessen skal startes opp høsten 2022, en prosess som ventes å ta halvannet til to år frem til en ferdig plan foreligger.

Powered by Labrador CMS