Riksvei 94 er den eneste innfartsveien til Hammerfest og riksvegen er en sentral del av kommunikasjonstilbudet i Hammerfest og Kvalsund. Sykehuset i Hammerfest betjener store deler av befolkningen i Vest-Finnmark, og Hammerfest er et regionalt trafikk-knutepunkt.

200.000 kroner skilte på prosjekt til over to hundre millioner

Jevn kamp om å bygge og utbedre ca. fem kilometer vei.

Publisert Sist oppdatert

Bertelsen & Garpestad AS er tildelt oppdraget med å utbedre og bygge ca. fem kilometer ny vei på innfartsveien til Hammerfest, riksvei 94.

Entreprenøren hadde ikke det laveste tilbudet, men vant likevel oppdraget når gode løsninger som gir veien merverdi ble trukket fra i Vegvesenets evaluering. Bare 200.000 kroner skilte vinneren fra nummer to, Morgedal Entreprenør AS, tett fulgt av Anlegg Øst Entreprenør AS.

Trygg og fremkommelig

Utbedringen skal gi veien til Hammerfest bedre trafikksikkerhet og økt fremkommelighet – særlig vinterstid.

Arbeidet starter i august 2023. Ny og trafikksikker vei som er lettere å holde åpen på vinteren skal stå ferdig i 2025.

Strekningene som skal utbedres er rv. 94 Mollstrand – Grøtnes (del I), og strekningen Akkarfjord–Saragammen (del II).

Kontrakten

Bertelsen & Garpestad påtar seg å utføre utbedringene for drøyt 276 millioner kroner medregnet merverdiavgift. Prosjektets totalkostnad medregnet grunnerverv, prosjektering, planlegging og usikkerhet er beregnet til 439 millioner kroner (2023 kr), også kalt styringsramme.

Kontrakten blir ikke signert før karenstiden er gått ut. Det vil si tiden de andre deltakerne har til å fremme klager på tildelingen. I tråd med god forretningsskikk er klagefristen i denne anskaffelsen ti dager.

Prosjektet har som mål å:

  • oppgradere veistandarden slik at den tilfredsstiller dagens krav til riksvei
  • tilrettelegge for myke trafikanter (gående og syklende)
  • minimalisere konsekvenser for natur og miljø ved god utforming av veianlegget
  • øke trafikksikkerheten, bedre regulariteten og trafikkavviklingen
  • reduserte transportkostnadene ved å fjerne trafikale hindringer
  • redusere reisetiden for nærings- og persontransport
  • redusere risikoen for påkjørsel av rein
Powered by Labrador CMS