- Først i verden

Emoss i Moss: Stena Recycling skal kjøre med to Emoss-biler med tillatt 50 tonn totalvekt mellom Moss og Oslo fra våren 2018.
Emoss i Moss: Stena Recycling skal kjøre med to Emoss-biler med tillatt 50 tonn totalvekt mellom Moss og Oslo fra våren 2018.

50 tonns el-vogntog Oslo-Moss

Stena Recycling hevder å være først i verden, med å sette elektriske lastebiler godkjent for 50 tonn i drift.

Publisert

I løpet av våren 2018 tas to elektriske lastebiler i drift på en rute mellom Moss og Oslo.

- Bærekraft er et viktig tema for oss og våre kunder. Derfor er vi veldig glade for at teknologien nå har kommet så langt at vi kan begynne å kjøre med helt elektriske lastebiler med tung last i daglig trafikk. Det er positivt både for klimaet, lokalsamfunnet og ikke minst for sjåfør som får et bedre arbeidsmiljø og en helt annen kjøreopplevelse. En el-lastebil er roligere, jevnere og har mye mer kraft enn en vanlig dieselbil. I tillegg bidrar vi til Oslo kommunes miljømål om å halvere klimagassutslipp innen 2020, sier Max Trandem, administrerende direktør i Stena Recycling AS i en pressemelding.

De to lastebilene skal transportere aske fra fjernvarmeanleggene i Oslo. Asken skal kjøres til Stena Recyclings anlegg i Moss. I motsatt retning vil bilene transportere avfall som blir fjernvarme for innbyggerne i Oslo.

Max Trandem i Stena Recycling.
Max Trandem i Stena Recycling.

Det er en intensiv rute med skytteltrafikk som innebærer 260.000 km årlig. Når denne trafikken blir elektrisk i løpet av våren vil rundt 120.000 liter spares årlig. Kuldioxidbesparelsen blir drøyt 320 tonn per år, noe som tilsvarer omtrent 200 fly fra Norge til Thailand.

- For oss i Oslo kommune, og for innbyggerne i Oslo, er dette en veldig positiv og spennende nyhet. Vi er med og tar de første skrittene mot elektrifisering av tungtransport på vei. Vi får en mer bærekraftig håndtering av både drivstoff og restprodukter i fjernvarmeproduksjon. Virksomheten som helhet vil gi en betydelig mindre klimapåvirkning, sier Matthias Franke, avdelingsdirektør hos Energigjenvinningsetaten, Oslo kommune.

De nyutviklede elektriske lastebilene, de to første eksemplarene i verden som settes i kommersiell trafikk, leveres i løpet av våren 2018. Bilene kommer fra den nederlandske produsenten Emoss som har levert elektriske kjøretøy i ti år, men aldri før i denne størrelsen. Dette er samme produsent som har levert ASKOs elektriske distribusjonsbiler som har vært i drift i Oslo i et drøyt år.

Strekningen Oslo-Moss og dette spesifikke oppdraget er meget velegnet til el-lastebiler. Avstanden er passende og bilene kan lades i 20 minutter ved hvert stopp. En lengre ladning finner sted om natten.

- Dette er det første steget. Hvis det fungerer, undersøker vi muligheten for å bytte til elektriske lastebiler i andre deler av Stena Recycling. Jeg håper også at vi kan inspirere andre selskaper til å bytte til elektriske alternativer der det er mulig, sier Max Trandem.