Asko går for hydrogen

Lager eget produksjonsanlegg og setter i drift fire hydrogendrevne lastebiler.

Publisert Sist oppdatert

Transportselskapet til Asko har fått 19,6 millioner kroner i støtte fra Enova til satsing på hydrogen som drivstoff.

Solcelle-drevet

Resultatet er fire hydrogrendrevne lastebiler og et eget hydrogenproduksjonanlegg drevet av egne solceller ved Askos anlegg i Trondheim.

– Elektrisitet og hydrogen er fremtiden. Vi vil i stor grad selv produsere strømmen fra egne solcelleanlegg. Vi ønsker å være en spydspiss og pådriver for introduksjon og bruk av miljøvennlig teknologi og innen få år ha realisert ambisjonen vår om fornybart drivstoff i hele bilflåten vår, uttaler administrerende direktør Jørn Arvid Endresen i Asko Midt-Norge.

Asko er en av landets største transportbedrifter, med 600 lastebiler på veiene over hele landet. Hydrogenet skal produseres fra solceller montert på taket til ASKO Midt-Norge i Trondheim, og vil lagres i egen tank på anlegget. Denne hydrogenpiloten skal testes ut i perioden 2017–2019 på 4 hydrogenbiler og 10 trucker for intern logistikk, opplyser Enova i en pressemelding.

- Ledende på miljø

Enova bidrar til prosjektet gjennom å støtte Askos investeringer i kjøretøy og hydrogenproduksjonsanlegg med i overkant av 19,6 millioner kroner.

– Asko er blant de ledende i miljøarbeidet innen landtransport i Norge, og viser nok en gang at de ligger langt fremme på uttesting og innfasing av ny og miljøvennlig teknologi. Hydrogen er et svært interessant alternativ til fossilt drivstoff i landtransport, spesielt for busser og lastebiler som kjører over lengre distanser, hvor batteridrift er mindre hensiktsmessig, sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.

Kan åpne muligheter

Kvam tror Asko-prosjektet kan bli meget viktig på lang sikt.

– Det er i dag begrenset kunnskap om hvordan hydrogendrevne lastebiler vil fungere under ekte og tøffe norske forhold. Dette prosjektet vil bidra til å bygge den kunnskapen, både hos Asko og andre aktører i inn- og utland. Lykkes dette prosjektet, vil det derfor åpne muligheter for å ta i bruk mer hydrogen i landtransporten, sier Kvam.

– Vi er takknemlige for investeringsstøtten vi har fått fra Enova, som gir oss mulighet til å realisere prosjektet i samarbeid med Sintev, sier Endresen i Asko.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS