- Tydelig på vei – svak på yrkesfag

Mef er fornøyd med regjeringens veisatsing, men etterlyser sterkere yrkesfag-tiltak.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen foreslår å bevilge 60,2 milliarder kroner til samferdselsformål i statsbudsjettet for 2016. Veisektoren er vinneren på samferdselsområdet. Bevilgningene til veiformål økes i 2016 med 8,8 prosent, til 31,5 milliarder kroner samlet. Budsjettforslaget for jernbaneformål innebærer imidlertid en reduksjon på om lag 200 millioner kroner sammenlignet med 2015.

– Forslaget til neste års statsbudsjett innebærer en tydelig satsing på vei. Det er særlig positivt å registrere at vedlikeholdsetterslepet for riksveiene vil bli redusert med i overkant av to milliarder kroner til neste år, sier Trond Johannesen, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (Mef).

Mef er imidlertid ikke like imponert over satsingen på yrkesfag.

I statsbudsjettet for 2016 foreslår regjeringen blant annet å øke lærlingtilskuddet med 50 millioner kroner. Det betyr om lag 2500 kroner ekstra pr. lærling. Mef mener regjeringens yrkesfagtiltak i liten grad treffer anleggsbransjen. 

Administrerende direktør i Mef, Trond Johannesen.
Administrerende direktør i Mef, Trond Johannesen.

- Jeg etterlyser tiltak som hever på kvaliteten på den yrkesfaglige utdanningen som gis i den videregående skolen. Skal dette skje kommer vi ikke utenom å styrke skolenes økonomi betydelig. Vi må blant annet få fortgang i arbeidet med å bedre utstyrssituasjonen. Skal de unge få ferdigheter og kunnskap tilpasset morgendagens arbeidsliv kan ikke utdanningen være basert på gårsdagens teknologi, sier Mes administrerende direktør Trond Johannesen.

Anleggsbransjen kan vise til gode søkertall til sine fag og høyt inntak av lærlinger. Samtidig erfarer Mef at det er store variasjoner på kvaliteten på utdanningen som gis fra skole til skole.

- En styrket økonomi for skolene og en bedre utstyrssituasjon vil både komme elevene og bedriftene til gode. Elevene får bedre kompetanse, noe som igjen gir større forutsigbarhet for bedriftene som senere skal ta dem inn som lærlinger. På sikt vil dette styrke bransjen, og bidra til at enda flere ønsker å bli lærebedrift, påpeker Trond Johannesen.

Powered by Labrador CMS