E134 Mostøyl.
E134 Mostøyl.

Morgedal Entreprenør lavest på to kontrakter

Interessen for å bygge veier i Telemark er stor. Mange av tilbyderne er lokale entreprenører.

Publisert Sist oppdatert

Da konvoluttene med tilbud fra entreprenører som vil bygge nytt kryss på E134 i Høydalsmo ble åpnet klokka 13 fredag 13. oktober, var fem av seks tilbud fra entreprenører i Telemark.

Tidligere i oktober var fem av i alt 13 tilbydere som vil bygge E134 mellom Mostøyl og Høydalsmo, lokale entreprenører.

-  Vi er svært godt fornøyd med denne interessen for våre anlegg, sier byggeleder Dag Rune Kvålen i Statens vegvesen.

3,4 km ny E134

I løpet av den siste uken har Kvålen gjennomregnet tilbudene til de 13 som vil bygge parsellen fra Mostøyl til Høydalsmo.  Nå er arbeidet med å vurdere om tilbudene tilfredsstiller kravene som er satt i konkurransene.

Planen er at arbeidet skal starte allerede før jul i år. Det samme gjelder krysset ved industriområdet i Høydalsmo.

- Veien vil her bli ny i en lengde på 3,4 kilometer. Da skal vi ha fjernet flere av flaskehalsene for tungtrafikken på E134, sier byggelederen.

I denne kontrakten ligger det også en opsjon om å bygge ytterligere 900 meter ny vei på strekningen mellom de to punktene.

Veiarbeidet skal være ferdig her i oktober 2019.

Tilbudene

Innkomne tilbud til E134 Høydalsmo kryss industriområdet:

 • Kåsa & Ringhus Entreprenør AS,                       12.092.644,53 kroner
 • Tveito Maskin AS,                                              15.506.929 kroner
 • Telemark Transport og Entreprenørsentral AS, 13.172.164 kroner
 • Morgedal Entreprenør AS,                                   8.016.820 kroner
 • Marthinsen & Duvholt AS,                                  10.660.545 kroner
 • Skorve Anlegg AS,                                               9.294.505,30 kroner

Innkomne tilbud til E134 Mostøyl-Høydalsmo:

 • T. Engene AS,                                                  67.084.426,80 kroner
 • Contexo AS,                                                     94.854.000 kroner
 • Bertelsen & Garpestad AS,                              78.138.809 kroner
 • Br. Thorkildsen AS,                                          78.376.596,21 kroner
 • Telemark Transport & Entreprenørsentral AS, 81.447.430 kroner
 • Morgedal Entreprenør AS,                               63.980.967 kroner
 • Kåsa & Ringhus Entreprenør AS,                     94.055.938 kroner
 • Hovden Hytteservice Entreprenør,                   70.405.405,58 kroner
 • Marthinsen & Duvholt AS,                                 66.319.294 kroner
 • Norwegian Rock Group AS,                             85.061.895 kroner
 • Oskar og Tormod Wike AS,                            120.486.552 kroner
 • Skorve Anlegg AS,                                           78.092.274 kroner
 • Carl C. Fon AS,                                                73.288.559,40 kroner