Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Nå skal mineralutvinnings-køen bort

Direktoratet for mineralforvaltning får økte midler i årets statsbudsjett. En kraftig infrastruktursatsing øker behovet for byggeråstoff fremover.

Publisert Sist oppdatert

Direktoratet for mineralforvaltning får ca. fem millioner i økte inntekter i 2018. Køen av søknader om driftskonsesjoner er svært lang, og flere ressurser vil kunne bidra til å redusere den.

Direktoratet, med Bergmesteren for Svalbard, forvalter lov om erverv og utvinning av mineralske ressurser (mineralloven) og Bergverksordningen for Svalbard.

- Nærings- og fiskeridepartementet understreker at dette bør være en hjelp til å avvikle køen av konsesjonssøknader, noe vi i Norsk Bergindustri er enige i, sier generalsekretær Elisabeth Gammelsæter.

Infrastruktursatsing

Regjeringen legger opp til en kraftig vekst i utgiftene til samferdselsprosjekter. Det krever økt tilgang til byggeråstoffer som pukk og grus i fremtiden. 

- På vegne av Norsk Bergindustris byggeråstoffmedlemmer er vi naturligvis fornøyde med at det bygges mye ny vei og jernbane i Norge. Vi håper dette fører til økt bevissthet rundt tilgang på byggeråstoffer ute i kommunene, sier Gammelsæter. 

Håper på fortsatt satsing

Norsk Bergindustri håper mineralsatsingen Solberg-regjeringen etablerte i 2013 blir videreført av den nye regjeringen. 

- Vi er naturligvis spente på hvilke partier som utgjør den nye regjeringen, men det viktigste er at mineralsatsingen fortsetter. Det vil bidra til langsiktige, miljøvennlige. private industriarbeidsplasser i hele landet, sier Gammelsæter. 

Norsk Bergindustri er en bransjeforening for den norske mineralnæringen. Medlemsbedriftene produserer byggeråstoff, naturstein, metalliske malmer og industrimineraler. I tillegg er leverandører av utstyr og tjenester til bransjen medlemmer. 

Abonner på vårt nyhetsbrev

Powered by Labrador CMS